Saturday, April 22, 2017

ലിക്വിഡ് ബയോപ്സി: കാൻസറിന്റെ പ്രാരംഭനിർണയത്തിനുള്ള നൂതന വിദ്യ

കാൻസർ ചികിത്സാ വിജയത്തിൽ നിർണ്ണായകമാണ് അതിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഡിറ്റക്ഷൻ (ഡയഗ്നോസിസ്). അതിന്  ഉതകുന്ന ഏറ്റവും നൂതനമായ ഒരു സങ്കേതത്തെയാണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ പരിചയപ്പെടുത്തന്നത്.

അതിന് മുൻപ് സ്വല്പം പശ്ചാത്തല വിവരങ്ങൾ. 

2016ൽ മസ്സാച്ചുസെറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (എംഐറ്റി) യിൽ  നടന്ന ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ  ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് സർവ്വകലാശാലായിലെ പ്രശസ്തനായ കാൻസർ വിദഗ്ദൻ  പ്രൊഫസർ ബെർട്ട് വോഗൽസ്റ്റൈൻ നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിൽ നർമ്മത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ചില വസ്തുതകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായി. 

നിങ്ങൾ ഒരു എലിയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ബലമായി കാൻസർ കോശങ്ങൾ കുത്തിവെച്ച് കാൻസർ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റടുത്ത് വന്നാൽ ചികിത്സിച്ച് പരിപൂർണ്ണമായും കാൻസർ വിമുക്തരാക്കാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. സംഭവം ശരിയാണ്.
കാൻസർ മരുന്നു ഗവേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി എലികളെ ഗവേഷകർ നിഷ്പ്രയാസം കാൻസർ വിമുക്തരാക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ എലികളെ വിട്ട് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മരുന്നുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയുടെ തോത് കുത്തനെ കുറയും.

ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത് മനുഷ്യൻ എലിയല്ല എന്നത് തന്നെ. :) എന്നാൽ  വോഗൽസ്റ്റൈൻ പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ സ്പന്ദനം എന്നതുപോലെ ഇതും ലളിതമായ ഒരു അരിത്ത്മെറ്റിക്കൽ പ്രശ്നമാണെന്നാണ്. കണക്കിന്റെ കളി. ഇതിന് പരിഹാരമായി അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും കാൻസർ ചികിത്സയുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ മനുഷ്യനെ 'എലിയായി' മാറ്റുക എന്നതാണ്.

കാൻസർ ചികിത്സ: എണ്ണത്തിലാണ് കാര്യം.

സംഭവം വളരെ സിമ്പിളാണ്, ഒബ്‌വിയസുമാണ്. പരീക്ഷണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന എലി ഒരു ചെറിയ ജീവിയാണ്. എലിയിലെ കാൻസർ ആ ജീവിയെക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും. കാൻസറുള്ള എലിയെ  മനുഷ്യരിലെ കാൻസറിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മൊത്തത്തിൽ എലിയെക്കാൾ വലിപ്പമുണ്ടാവും മനുഷ്യരിലെ കാൻസറിന് (ചിത്രം 1). കാൻസർ എന്നത് കോശങ്ങളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ പെരുകലാണ്. കാൻസർ കോശങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും കാൻസറിന്റെ വലിപ്പവും (വ്യാപ്തിയും) കൂടും. അതായത് എലികളിലെ വലിയ കാൻസറിൽ ഉള്ളതിനെക്കാൾ പലമടങ്ങ് കൂടുതൽ കാൻസർ കോശങ്ങളാണ് മനുഷ്യരിലെ കാൻസറിൽ ഉള്ളത്. 
ചിത്രം 1 : മനുഷ്യരിലെ ട്യൂമറും (കരൾ) എലിയുടെ ട്യൂമറും തമ്മിലുള്ള വലിപ്പ വ്യത്യാസം

എണ്ണത്തിൽ കുറവായ കാൻസർ കോശങ്ങളെ കൊല്ലാൻ മരുന്നുകൾക്ക് എളുപ്പമാണ്. പോരിന് വരുന്ന പത്താളുള്ള കാലാൾപ്പടയെ പതിനായിരമാളുള്ള കാലാൾപ്പടയെക്കാൾ എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നതു പോലെ തന്നെ.

ഫലപ്രദമായ കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് മനുഷ്യനെ 'എലിയാക്കുക' എന്ന് വോഗൽസ്റ്റൈൻ പറയുന്നതും ഈ കണക്കിന്റെ കാര്യത്തിലാണ്. മനുഷ്യരിലെ  കാൻസറിനെ എത്രയും നേരത്തെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുക. കാൻസർ കോശങ്ങൾ എണ്ണത്തിൽ എലികളുടേതിനു സമാനമായ (എണ്ണത്തിൽ കുറവായ) അവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ അവയെ മരുന്നു പ്രയോഗത്തിലൂടെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാകും. 

കാൻസർ ചികിത്സയിലെ മറ്റൊരു കീറാമുട്ടിയും പ്രധാന പരാജയകാരണങ്ങളിലൊന്നുമാണ് മരുന്നുകൾക്കെതിരെയുള്ള കാൻസർ കോശങ്ങളുടെ പ്രതിരോധം. വളർന്നു വലുതായ ഒരു മനുഷ്യ ട്യൂമറിൽ കോശങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക പരിണാമഫലമായി, മരുന്നു ചികിത്സ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അതിനെ ചെറുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കാൻസർ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നത്   വോഗൽസ്റ്റൈൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മരുന്നു പ്രയോഗത്തിന്റെ ഫലമായി ഒട്ടുമിക്ക കാൻസർ കോശങ്ങളും കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഈ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള  കോശങ്ങൾ പെരുകുകയാണ് ചെയ്യുക. കാൻസർ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ നിർണ്ണയിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഇത്തരം പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള കോശങ്ങളുടെ ഉത്ഭവ സാധ്യതയും കുറയ്ക്കാം.

ഇവിടെയാണ് ലിക്വിഡ് ബയോപ്സി എന്ന നൂതന അർബുദ പ്രാരംഭനിർണയ സങ്കേതം പ്രതീക്ഷയാകുന്നത്.

രക്തത്തിലെ അർബുദ അടയാളങ്ങൾ
ശരീരകലകളെ പുറത്തെടുത്ത് ലാബിൽ പരിശോധിക്കുന്നതിനെയാണല്ലോ ബയോപ്സി എന്ന് പൊതുവെ പറയുന്നത്. പ്രാഥമിക രക്താർബുദം ഒഴിച്ച് മറ്റു ആന്തരിക അവയവങ്ങളിലെ കാൻസറുകളുടെ നിർണ്ണയത്തിന് ആവശ്യമായ ശരീരഭാഗം അതായത് അവയവങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കാൻ   പലപ്പോഴും കൂടുതൽ ഇൻവേസീവ് ആയ സർജറി പോലുള്ള മാർഗങ്ങൾ വേണ്ടിവരും. എന്നാൽ താരതമ്യേന എളുപ്പം ശേഖരിക്കാവുന്ന രക്തത്തിന്റെ പരിശോധനയിലൂടെ തന്നെ കാൻസർ നിർണ്ണയം (Early detection) നടത്താൻ ഉതകുന്ന സങ്കേതമാണ് ലിക്വിഡ് ബയോപ്സി (ചിത്രം 2 ). 

ചിത്രം 2 : ലിക്വിഡ് ബയോപ്സി ഉദാഹരണങ്ങളും ഉപയോഗങ്ങളും (ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട് ഗൂഗിൾ)

അർബുദ ഡിഎൻഎ / ആർഎൻഎ
സ്വാഭാവികമായ പ്രക്രിയയിലൂടെയും ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനഫലമായും മറ്റു കോശങ്ങളെപ്പോലെ കാൻസർ കോശങ്ങളും മരണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവയുടെ ഭൗതീകാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഡിഎൻഎയുടെയും ആർഎൻഎയുടെയും ഒക്കെ രൂപത്തിൽ രക്തത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള  ഡിഎൻഎയെ  സർക്കുലേറ്റിങ്ങ് ടൂമർ ഡിഎൻഎ (ctDNA) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 

രക്തത്തിൽ നിന്നും ctDNA വേർതിരിച്ചെടുത്ത് അതിന്റെ ശ്രേണിയിൽ  കാൻസറുകളിൽ പൊതുവായി കാണപ്പെടുന്ന ചില ഉൽപരിവർത്തനങ്ങളുടെ (മ്യൂട്ടേഷൻ) സാന്നിധ്യം വിലയിരുത്താം. ഉദാഹരണം ബ്രാക്കാ (BRCA1) ജീനിലെ മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസറിന്റെ സൂചനയാവാം. അതുപോലെ EGFR ജീനിലെ മ്യൂട്ടേഷൻ ശ്വാസകോശാർബുദത്തിന്റെ സൂചന. KRAS മ്യൂട്ടേഷൻ പാൻക്രിയാറ്റിക് കാൻസറിന്റെ. ഒരേസമയം നിരവധി ജീൻ മ്യൂട്ടേഷനുകൾ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതു കൊണ്ട് ഒന്നിലധികം മ്യൂട്ടേഷനുകൾ കാണപ്പെട്ടാൽ രോഗനിർണയത്തിന് അത് കൂടുതൽ സഹായകരമാകും.

ജീനുകളുടെ ഉല്പരിവർത്തനത്തിനു  പുറമെ കാൻസറിന്റെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന ഉപരിജനിതക മാറ്റങ്ങളും (ഉദാഹരണത്തിന് DNA Methylation) ലിക്വിഡ് ബയോപ്സി വഴി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

സ്വാഭാവികമായും കാൻസർ കോശങ്ങളുടെ എണ്ണം (കാൻസറിന്റെ വലിപ്പം) കൂടുന്നതനുസരിച്ച് രക്തത്തിലെ ctDNAയുടെ അളവും കൂടും. ഈ ടെക്നിക് വളരെയധികം സെൻസിറ്റീവ് ആയതിനാൽ കാൻസറിനെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ഗവേഷകരെ ഉത്സാഹിതരാക്കുന്നത്. ഈ സങ്കേതത്തിന്റെ വ്യാപകമായ ക്ളിനിക്കൽ ഉപയോഗത്തിന് ആവശ്യമുയ വിപുലമായ പഠനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു. 

ഡിഎൻഎ കൂടാതെ ടൂമർ ആർഎൻഎ യുടെ സാന്നിധ്യവും വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഉതകുന്ന ടെക്നിക്കുകൾ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

അർബുദ കോശങ്ങൾ
രക്തത്തിൽ അർബുദ കോശങ്ങളുടെ (Circulating Tumor Cells, CTCs ) തന്നെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തുന്ന സങ്കേതമാണിത്. അർബുദ കോശങ്ങളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ  കാണപ്പെടുന്ന ചില യുണീക്ക്  പ്രോട്ടീൻ അടയാളങ്ങളെയോ രൂപഘടനയിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങളെയോ ഉപയുക്തമാക്കി ഈ കോശങ്ങളെ വേർതിരിക്കാനും പരീക്ഷണശാലയിൽ വളർത്താനും അവയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമുൾപ്പെടെയുള്ള  സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ നിർണ്ണയിക്കാനും സാധിക്കും. 

അർബുദ എക്സോസോമുകൾ (Tumor-Derived Exosomes: TEX )
കോശങ്ങളിലെ ഡിഎൻഎ, ആർഎൻഎ പ്രോട്ടീൻ മറ്റു സംയുക്തങ്ങൾ ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് സ്രവിക്കപ്പെടുന്ന, 30 -150nm ഡയമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള കുമിളകളെയാണ്    (Vesicle) എക്സോസോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.  അനിയന്ത്രിതമായി പെരുകുന്ന കോശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഇത്തരം കുമിളകളെ രക്തത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുത്ത് കാൻസറിന്റെ സൂചകമായ ഡിഎൻഎ, പ്രോട്ടീൻ, ആർഎൻഎ എന്നിവയെ വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും.

ഭാവിയിലേക്കൊരു സമഗ്ര പദ്ധതി
നിലവിലുള്ള പരമ്പരാഗത ടിഷ്യൂ ബയോപ്സിയുടെ ഒപ്പം ലിക്വിഡ് ബയോപ്സിയിലെ നൂതനമായ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ചേരുമ്പോൾ കൃത്യതയോടെയുള്ള കാൻസറിന്റെ പ്രാരംഭ നിർണ്ണയം സാധ്യമാകുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. പ്രാരംഭ നിർണയത്തിന് പുറമെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി കാൻസറിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി പിന്തുടരുവാനും, അവശേഷിക്കുന്ന അര്ബുദകോശങ്ങളെ (റെസിജുവൽ ഡിസീസ്) പോലും കണ്ടെത്തുവാനും ഈ സങ്കേതത്തിന്  സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു സമഗ്രമായ രോഗനിർണയ ചികിത്സാ പദ്ധതിയിലൂടെ ഭാവിയിൽ കാൻസറിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ചികിത്സാവിജയം ഉറപ്പാക്കാനും സാധിച്ചേക്കും.

അധികവായനയ്ക്ക് 


1. https://www.youtube.com/watch?v=43N75VjQ708
2 .Bettegowda C, Sausen M, Leary RJ, et al. Detection of circulating tumor DNA in early- and late-stage human malignancies. Sci Transl Med 2014;6:224ra–24

3 . Levy B, Hu ZI, Cordova KN, Close S, Lee K, Becker D. Clinical Utility of Liquid Diagnostic Platforms in Non-Small Cell Lung Cancer.Oncologist. 2016 Sep; 21(9):1121-30. Epub 2016 Jul 7.

4 . Esposito A, Criscitiello C, Trapani D, Curigliano G. The Emerging Role of "Liquid Biopsies," Circulating Tumor Cells, and Circulating Cell-Free Tumor DNA in Lung Cancer Diagnosis and Identification of Resistance Mutations. Curr Oncol Rep. 2017 Jan; 19(1):1. 

5. Wan JC, Massie C, Garcia-Corbacho J, Mouliere F, Brenton JD, Caldas C, Pacey S, Baird R, Rosenfeld N. Liquid biopsies come of age: towards implementation of circulating tumour DNA. Nat Rev Cancer. 2017 Apr;17(4):223-238. doi: 10.1038/nrc.2017.7. Epub 2017 Feb 24.
 
6 . & Information transfer by exosomes: a new frontier in hematological malignancies. Blood Rev. 29, 281–90 (2015)
Sunday, March 20, 2016

ഇന്ത്യ ഒരു മരമാണ്

ഇന്ത്യ ഒരു മരമാണ്
കൊമ്പുകളിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന
ആമരം ഈമരം ആൾമരം
രാമന്റെ മരം.

വഴിയരികിൽ കടത്തപ്പെട്ട്
വയലുകളിൽ ബലാൽസംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട
ദളിത് പെൺകുട്ടികൾ,
വെറുതെ രസത്തിന്
തല്ലിക്കൊന്ന ദളിത് ചെറുപ്പക്കാർ
കടം കൊണ്ട കർഷകർ,
കാലിച്ചന്തയിൽ അടിച്ചു കൊന്ന്
കെട്ടിത്തൂക്കിയ മുസ്ളിം ബാലൻമാർ.

ഇന്ത്യ ഒരു മരമാണ്.
നരഭോജികൾ
നട്ടു വളർത്തുന്ന
കഴുമരം.

:(

Sunday, October 04, 2015

ക്റിസ്പർ-കാസ് അഥവാ ജനിതകം തിരുത്തുന്ന പത്രാധിപർ!ജൈവസാങ്കേതിക രംഗത്ത് തികച്ചും വിപ്ളവാത്മകമായതും,  തന്മാത്രാ, ജനിതക ഗവേഷണരംഗത്ത് പുത്തൻ കുതിച്ച് ചാട്ടങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും , ഭാവിയിൽ (എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ!) നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുമായ ഒരു കണ്ടു പിടുത്തത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്  ഈ കുറിപ്പ്. ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ പേരിൽ  ഇതിനോടകം നിരവധി അവാർഡുകൾ നേടിയ ഇമ്മാനുവൽ ഷാപ്പന്റിയേ, ജെന്നിഫർ ഡൗഡ്ന എന്നീ  വനിതാ ശാസ്ത്രജ്ഞകളാവും ഈ വർഷത്തെ കെമിസ്ട്രി നോബൽ സമ്മാനം പങ്കിടുക എന്ന് പരക്കെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. 

ചിത്രത്തിനു കടപ്പാട് യൂടൂബ് വീഡിയോ (Reference-1)
സ്വയം പ്രസാധനത്തിന്റെ ഇക്കാലത്ത് എഴുതുന്നവരെല്ലാം തന്നെ അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ, വ്യാകരണപ്പിഴവുകൾ, ആശയപ്പിഴവുകൾ എന്നിങ്ങനെ  തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ വെട്ടിയും തിരുത്തിയും എഴുത്തുകളുടെ മാറ്റ് കൂട്ടുക എന്ന എഡിറ്റർ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ. ജീവികളുടെ ജനിതകപുസ്തകത്തിനും  അതിന്റേതായ അക്ഷരമാലയും, വ്യാകരണവും ഒക്കെ  ഉണ്ടെന്ന്  എല്ലാവര്ക്കും അറിയാമല്ലോ. ഡി.എൻ.എയിലെ നാലക്ഷരങ്ങളായ "A,T,G,C" ക്ക് പുറമേ പുതിയ രണ്ടക്ഷരം കൂടി ചേർത്ത വാര്ത്തയും നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ അറിഞ്ഞിരിക്കും. നിരവധി നാച്ചുറൽ കാരണങ്ങളാൽ  തന്നെ ഡി.എൻ.എ-യിൽ പലതരം അക്ഷരപ്പിഴവുകളും, വ്യാകരണതെറ്റുകളും വരാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിനു അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ ഡി.എൻ.എ-യിൽ തകരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കും (ഉല്പരിവർത്തനം അഥവാ മ്യൂട്ടേഷൻ). ചിലപ്പോൾ  ഡി.എൻഎയിൽ  മുറിവുകൾ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഈ മുറിവുകളെയും തകരാറുകളെയും കൃത്യമായി  വായിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് തിരുത്താനുള്ള സ്വാഭാവിക പത്രാധിപസംവിധാനം (ഡി.എൻ എ റിപ്പയർ സിസ്റ്റം) കോശങ്ങളിൽ തന്നെയുണ്ട്. എങ്കിലും പലപ്പോഴും ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോരാതെ വരുമ്പോൾ ഈ ഉല്പരിവർത്തനങ്ങൾ ജീവികളുടെ നിലനില്പ്പിനു തന്നെ അപകടമായേക്കാവുന്ന  ജനിതക രോഗങ്ങളിലേക്കും കാൻസറിലേക്കും നയിക്കാറുണ്ട്.

ഇത്തരം ജനിതകപരമായ പിഴവുകളെ ഡി.എൻ.എയുടെ  അനുക്രമത്തിൽ ( സീക്വൻസ് ) എവിടെ ആയിരുന്നാലും കൃത്യമായും കണ്ടെത്തി വെട്ടി തിരുത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു അനുക്രമ വ്യാകരണത്തെ നിശ്ചിതമായ ഒരു വരിയിൽ എഴുതി ചേര്ക്കാൻ  ഭാഷാവ്യാകരണപുസ്തകവും എഡിറ്റിങ്ങ് കത്രികയുമായി കോശങ്ങളിലെ ന്യൂക്ലിയസ്സിലേക്ക് ഒരു തൻമാത്രാ പത്രാധിപരെ എളുപ്പം കടത്തി വിടാൻ കഴിയും എന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക.  ഉദാഹരണത്തിനു ബ്രാക്കാ-1 എന്ന ജീനിൽ മ്യൂട്ടേഷനുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്തനാർബുദഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ഈ പത്രാധിപരെ കുത്തി വെയ്ക്കുക. ടിയാൻ നേരെ വ്യക്തിയുടെ ക്രോമസോമിലെ ബ്രാക്കാ-1 ജീനിന്റെ ഡി.എൻ.എ-യിൽ ചെന്ന് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ള ഭാഗം വെട്ടി തിരുത്താൻ വേണ്ടുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ബ്രാക്കാ-1 ജീൻ അതിന്റെ നോർമൽ അനുക്രമം വീണ്ടെടുക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള പ്രസാധനകർമ്മങ്ങൾ ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു. സ്തനാർബുദഭീഷണി ഒഴിവാകുന്നു. കാര്യങ്ങൾ ശുഭം! 

ഒരു ഹോളിവുഡ് ത്രില്ലറിൽ നിന്നും അനാവശ്യമായ ഒരു സീൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തു കളയുന്ന ലാഘവത്തോടെ സ്തനാർബുദ സാധ്യതയെ റിയൽ ലൈഫിൽ നിന്നും, ശസ്ത്രക്രിയയൊന്നും ഇല്ലാതെ എഡിറ്റ്‌ ചെയ്ത് കളയുക!  അത്തരം ഒരു എഡിറ്റിങ്ങ് സാധ്യതയുള്ള നൂതനമായ ത്രില്ലിംഗ് സങ്കേതം ആണ് ഗവേഷകർ  കണ്ടെത്തിയത്.
ഏറെക്കാലമായി രംഗത്തുള്ള, സാങ്കേതികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ ഉപയോഗത്തിൽ ഇനിയും വ്യാപകമാവാത്ത ജീൻ തെറാപ്പിയുമായി ഇതിനു ബന്ധമില്ല എന്ന് കൂടി ആമുഖമായി പരഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് 'ക്രിസ്പർ-കാസ്' എന്ന ജീനോമിക് എഡിറ്റിങ്ങ് വിദ്യയെ വിശദമായി പരിചയപ്പെടാം.

ചരിത്രാരംഭം: പ്രതികാര ദാഹിയായ ബാക്ടീരിയയുടെ ഖുക്രി. 

1987-ൽ ജപ്പാനിലെ ഒസാക്കാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പേപ്പറിൽ തികച്ചും നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നിച്ച ഒരു നിരീക്ഷണം പങ്കു വെക്കുകയുണ്ടായി. ഇ.കൊളൈ (E.coli) എന്ന ബാക്റ്റീരിയയുടെ ഒരു ജീനിന്റെ അനുക്രമം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തായി പ്രത്യേക തരത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഡി.എൻ.എ അനുക്രമവും (പാലിൻഡ്രോമിക് റിപീറ്റ് ), അതിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും സവിശേഷമായ മറ്റൊരു (യുണീക്) അനുക്രമവും ആണ് ഇവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്. ഇതിന്റെ ജൈവപരമായ പ്രാധാന്യം എന്തെന്ന് അറിയില്ല എന്നും അവരെഴുതി. ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ദശകങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നിച്ച അതേ ബാക്ടീരിയൽ ഡി.എൻ.എ ആണ് നമ്മുടെ കഥയിലെ നായകനായ പത്രാധിപരുടെ എഴുത്തുമേശയിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശിയത്. 

2007-ൽ നോർത്ത് കരോലിന സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ റൊഡോൾഫ് ബാരാങ്ങും സംഘവും  പ്രസ്തുത ഡി.എൻ.എ അനുക്രമത്തെ 'ക്രിസ്പർ' (CRISPR- Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) എന്ന പേരിടുകയും ബാക്ടീരിയയിൽ ഇവയുടെ റോൾ എന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടെ കൊണ്ട് കഥ  വീണ്ടും ബാക്റ്റീരിയയിലേക്ക്  തിരിയുന്നു.

ആദിയിൽ ബാക്റ്റീരിയയും, ബാക്ടീരിയയെ കൊല്ലുന്ന വൈറസുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വൈറസുകളെ ഫേജുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബാക്റ്റീരിയോഫേജ് അഥവാ ബാക്ടീരിയയെ ഭുജിക്കുന്നവൻ എന്നർത്ഥം. ഈ ഫേജുകൾ ബാക്ടീരിയയെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുതരം കുത്തിവെപ്പ് പരിപാടിയിലൂടെയാണ്. ബാക്റ്റീരിയയുടെ ദേഹത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫേജ് സിറിഞ്ചും നീഡിലും പോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വഴി ബാക്റ്റീരിയയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തങ്ങളുടെ ജനിതകം  കുത്തിവെയ്ക്കും. വൈറസിന്റെ ഡി.എൻ.എ പിന്നീട് ബാക്റ്റീരിയയുടെ ഡി.എൻ.എ-യിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറും. അതിൽ നിന്നും പുതിയ വൈറസിനുള്ള സാമഗ്രികൾ ബാക്ടീരിയയെ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കും. പുതുതായി ഉണ്ടാകുന്ന വൈറസുകൾ  പെരുകി ബാക്റ്റീരിയയുടെ വയറു പൊട്ടിപ്പിളർന്ന് ഫേജുകുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്ത് ചാടും. ശേഷം ജീവിതചക്രം തുടരുന്നു. 

ക്രിസ്പർ-കാസ് : ബാക്റ്റീരിയയുടെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ
ബാക്റ്റീരിയയ്ക്കും ജീവിക്കണമല്ലോ. പൊറുതി മുട്ടിയ ബാക്റ്റീരിയ തങ്ങളെ തിന്നാൻ വരുന്ന വൈറസുകളെ തട്ടിക്കളയാൻ വളരെ സ്മാർട്ട് ആയ ഒരു വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. തങ്ങളുടെ ജനിതകത്തിൽ  കയറികൂടുന്ന വൈറസ് ഡി.എൻ.എ-യിൽ നിന്നും ചില തുണ്ട് കഷണങ്ങൾ ബാക്റ്റീരിയ നിര നിരയായി ഒരു പ്രത്യേക ശ്രേണിയിൽ അടുക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നു. അതായത് ശത്രുവിന്റെ ജനിതക അടയാളത്തിന്റെ ഡറ്റാബേസ് ഉണ്ടാക്കി വെയ്ക്കുന്നു ബാക്റ്റീരിയ ! ഈ ഡി.എൻ.എ ഡാറ്റാബേസിനെ ആണ് ഗവേഷകർ പീന്നീട് 'ക്രിസ്പർ' എന്ന് വിളിച്ചത്.
ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ ബാക്റ്റീരിയ ക്രിസ്പറിൽ നിന്നും രണ്ട് തരം ആർ.എൻ.എ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാക്കും. ഒന്ന് ക്രിസ്പർ ആർ.എൻ.എ (crRNA).  മറ്റൊന്ന് ട്രാൻസാക്റ്റിവേറ്റിങ്ങ് ക്രിസ്പർ ആർ.എൻ.എ (tracrRNA). ഒപ്പം മറ്റൊരു ജീനിൽ നിന്നും cas 9 (crispr-associated protein cas9) എന്ന ഒരു ന്യൂക്ളിയേസ് എൻസൈമും നിർമ്മിക്കുന്നു. ന്യൂക്ലിയേസ് എന്നാൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകളെ (DNA /RNA) കണ്ടം തുണ്ടമാ വെട്ടുന്നവൻ എന്നർത്ഥം.  crRNA-യും tracrRNAയും പരസ്പരം യോജിച്ചശേഷം കാസ്-9 എന്ന ഡി.എൻ.എ മുറിക്കുന്ന എന്സൈമുമായി ചേരുമ്പോൾ വൈറസുകൾക്കെതിരെയുള്ള ബാക്റ്റീരിയയുടെ ഇൻജീനിയസ് പ്രതിരോധ സംവിധാനമായ 'ക്രിസ്പർ-കാസ്' ആർ.എൻ.എ-പ്രോട്ടീൻ സംയുക്തം രൂപമെടുക്കുന്നു.  

ഇതിനെ ആർഎൻഎ ഗൈഡഡ് ന്യൂക്ലിയേസ് എന്ന് പൊതുവെ വിളിക്കുന്നു.  പേരു സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ഇതിൽ ആർഎൻഎ ഒരു ഗൈഡ് ആണ്. തങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്ന വൈറസുകളുടെ ജനിതകവുമായി ഒത്തു നോക്കാനുള്ള ഒരു ഗൈഡ്. അങ്ങനെ ഒത്തുനോക്കാൻ ഡാറ്റാബേസും വെട്ടിനിരത്താൻ കത്രികയുമായി ഫുൾ സെറ്റപ്പിൽ കഴിയുന്ന ഒരു ബാക്റ്റീരിയയിലേക്ക് ഇതൊന്നുമറിയാതെ ഒരു ഫേജൻ തന്റെ ജനിതകം കുത്തിവെയ്ക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക. ഉടനടി ഈ ക്രിസ്പർ-കാസ് തങ്ങളുടെ ഡാറ്റാബേസും (ആർ.എൻ.എ ) വൈറസിന്റെ ഡി.എൻ.എ-യും ഒത്ത് നോക്കി മാച്ചിങ്ങ് ആണെങ്കിൽ വൈറസിന്റെ ഡി.എൻ.എ-യുമായി ഇഴചേരുകയും, ഒപ്പമുള്ള കത്രിക കൊണ്ട് ഫേജന്റെ ഡി.എൻ.എ-യെ വെട്ടി നുറുക്കിക്കളയും. ഖുക്രിക്ക് വെട്ടേറ്റ  ജനതികവുമായി വൈറസുകൾ ബാക്റ്റീരിയയുടെ ഉള്ളിൽ  പിടഞ്ഞ് പിടഞ്ഞ് മരിക്കും. :)

ബാക്റ്റീരിയയുടെ ഈ പ്രതിരോധ സംവിധാനം എങ്ങിനെയാണ് മനുഷ്യന് ഉപകാരപ്പെടുക എന്ന സ്വാഭാവിക ചോദ്യം ഇവിടെ ഉയരുന്നു. ഇവിടെയാണ് എന്തിനെയും മനുഷ്യോപകാരപ്രദമാക്കുക എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അപ്പ്ലൈഡ് സയൻസ് ബുദ്ധി ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത്, ഒത്തുനോക്കാൻ ഒരു ഗൈഡ്‌ ആർഎൻ എയും, കാസ്-9ഉം ചേർത്താൽ വൈറസിന്റെ മാത്രമല്ല മനുഷ്യരുടെ ജനിതകവും മുറിക്കാം എന്നത് പേറ്റന്റ് ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പണി അറിയാവുന്നവന് ഒബ്വിയസ് ആണ്. ഗൈഡ് ആർഎൻഎ ആയിട്ട് വൈറസിന്റെ സീക്വൻസിനു  പകരം മനുഷ്യന്റെ സീക്വൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും.

അങ്ങിനെയാണ് സ്റ്റ്രെപ്റ്റൊമൈസസ് പയോജൻസ് എന്ന ഒരു ബാക്റ്റീരിയയുടെ ഈ 'ഗൂർഖാ കത്തിയെ' (ഇതിനെ ടൈപ് ii ക്രിസ്പർ-കാസ് സിസ്റ്റം എന്നും വിളിക്കുന്നു) അൽപം തേച്ച് മിനുക്കി ഒരു മികച്ച പത്രാധിപരാക്കുകയും, അത് ഇതര ജീവികളിലേക്ക് കടത്തി വിട്ട് യഥേഷ്ടം ജീൻ എഡിറ്റിങ്ങ് നടത്താമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇത് ശരിക്കും നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവായി. 

ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നും ഊരിയ കത്തി മനുഷ്യരിലേക്ക്  

ബാക്റ്റീരിയയുടെ  ഖുക്രിക്ക് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടല്ലോ.
1) crRNA
2 ) tracrRNA
3) Cas9,

ഇതിൽ ഒന്നും രണ്ടും സാധനം ആർ.എൻ.എ ആണ്. ഇതിനെ വിളക്കി  ചേർത്ത് ഒരൊറ്റ ആർ.എൻ.എ ആക്കിയാൽ സംഭവം കുറെ കൂടി ലളീതമാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ വേണ്ടത് കാസ്-9 എന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ്. ഡി.എൻ.എ അനുക്രമത്തിൽ കൃത്യമായും എവിടെ മുറിക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ഗൈഡ് ആണല്ലോ  crRNA. ഇരട്ട പിരിയുള്ള ജീനുകളുടെ  ഒരു പിരിയിലെ അക്ഷരമാല മറ്റേ പിരിയുമായി പരസ്പര പൂരകമാണ്. ഇങ്ങനെ പരസ്പര പൂരകമായ ഒരു നാരിൽ നിന്നാണ് പകർപ്പെടുക്കൽ പ്രക്രിയയിലൂടെ കോശമർമ്മത്തിൽ ആർ.എൻ.എ നിർമ്മിക്കുന്നത്. പകർപ്പെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആർ.എൻ.എ-യും ഡി.എൻ.എ-യും തമ്മിൽ ആധാരയുഗ്മങ്ങൾ (ബേസ് പെയർ) വഴി പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും. പിന്നീട് ഇവ വേർപെട്ട് ആർ.എൻ.എ അതിന്റെ വഴിക്കും, ഡി.എൻ.എ തന്റെ ഒറിജിനൽ പൂരക ഡി.എൻ.എ-യുമായി ആധാരയുഗ്മം പുനസ്ഥാപിക്കും.

രണ്ട് തരം ക്രിസ്പർ-കാസ് പത്രാധിപന്മാർ
അതായത് ഒരു പിരിയുടെ അനുക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് ലാബിൽ crRNA- നിർമ്മിക്കുകയും അതിനോട് tracrRNA കൂട്ടി ചേര്ക്കുകയും ചെയ്‌താൽ ആവശ്യമുള്ള ഗൈഡ് ആർ.എൻ.എ കിട്ടും (gRNA). ഈ ഗൈഡ് ആർ.എൻ.എ ജീനിലുള്ള പൂരകപിരിയുമായി ആധാരയുഗ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടും (പകർപ്പെടുക്കൽ സമയത്ത് നടക്കുന്നത് പോലെ). ഉദാഹരണത്തിനു ബ്രാക്കാ-1 ജീനിന്റെ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ള ഭാഗത്തിന്റെ പൂരക അനുക്രമം എടുക്കുക, അതിലെ മ്യൂട്ടേഷനെ തിരുത്തി മൌലീക അനുക്രമമാക്കി പരീക്ഷണശാലയിൽ gRNA നിര്മ്മിക്കുക. gRNA-യും, Cas9-ഉം കോശങ്ങളിലേക്ക് ജീൻ കടത്താനുപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വിക്ഷേപണ സംവിധാനത്തിൽ (പ്ലാസ്മിഡ്, ലെന്റി വൈറൽ വെക്ടർ എന്നിവ ) കയറ്റിയാൽ പത്രാധിപർ തയ്യാര്. ഇനി അത് കോശങ്ങളിലേക്ക്ക് എത്തിക്കുകയേ വേണ്ടൂ.  ന്യൂക്ലിയസിലെത്തുന്ന gRNA ബ്രാക്കാ-1 ഡി.എൻ.എ-യിലുള്ള പൂരക അനുക്രമത്തെ കണ്ടെത്തി അവിടെ ആധാരയുഗ്മം സ്ഥാപിച്ച ശേഷം ഒപ്പമുള്ള കാസ്-9 എൻസൈം ബ്രാക്കായിലെ ഇരു നാരുകളിലും ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് ഓരോ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കും. മുറിവേറ്റ ഭാഗം നന്നാക്കാനായി കോശങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ഡി.എൻ.എ റിപ്പയർ പ്രോട്ടീനുകൾ വരും. അവർ കേടുപാടു തീർക്കുന്നതിന്റെ ഒപ്പം ആധാരയുഗ്മത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന gRNA-യിലുളള മ്യൂട്ടേഷൻ തിരുത്തിയ ഭാഗമാവും പുതിയ അനുക്രമത്തിലേക്ക് പകർത്തുക. ഈ പ്രക്രിയയെ അനുരൂപ പുന:സംയോജനം (ഹോമോലോഗസ് റീക്കോമ്പിനേഷൻ) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ബ്രാക്കാ-1-ലെ ഉൽപ്പരിവർത്തനം ക്രിസ്പർ-കാസ് എന്ന പത്രാധിപരുടെ സഹായത്തോടെ വിജയകരമായി തിരുത്തി കഴിഞ്ഞു. സർജിക്കൽ കത്തികളുടെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ സ്തനാർബുദത്തിന്റെ അപയഹേതുവിനെ പേടിക്കാതെ കഴിയാം. ഏതൊരു ഡോക്ടറും രോഗിയും സ്വപ്നം കാണുന്ന ചികിൽസാരീതിയാണിത്. 

പ്രയോജനങ്ങൾ (ചിലത്)

1- ജീൻ എഡിറ്റിങ്ങ്. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഉൽപ്പരിവർത്തനം തിരുത്തൽ. ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ജനിതക രോഗഹേതുവായ ഉൽപ്പരിവർത്തനങ്ങളെ തിരുത്താം.
2-ജീൻ നീക്കം ചെയ്യൽ. പരീക്ഷണാവശ്യത്തിനു ജീനുകളെ യഥേഷ്ടം എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യാം. അതും ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം ജീനുകളെ നീക്കം ചെയ്യാം. വേണ്ടത്ര ഗൈഡ് ആർ.എൻ.എ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം മതി.
3- ജീനുകളെ പ്രത്യേക കലകളിൽ, പ്രത്യേക കോശങ്ങളിൽ യഥേഷ്ടം പ്രകാശനം ചെയ്യിക്കുകയോ നിർവീര്യമാക്കുകയോ ചെയ്യാം.
4-ഉപരിജനിതകമാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം.
5- ചെടികളിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ ഈ സങ്കേതത്തിനു കഴിയും.ഭാവിയിൽ ട്രാൻസ്ജെനിക് പ്ലാന്റുകളുടെ നിർമ്മിതി താരതമ്യേന എളുപ്പമാവും. 

ഇങ്ങനെ നിരവധി വിപ്ലവകരമായ ഗവേഷണ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളിലേക്ക് വഴി തെളിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ക്രിസ്പർ-കാസ് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സങ്കേതത്തിന്റെ പേറ്റന്റുകളെ ചൊല്ലി തർക്കങ്ങളും വിവാദങ്ങളും തികച്ചും ശൈശവാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു.

ശൈശവാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2012-ൽ ആണ് ഈ സങ്കേതം മനുഷ്യ കോശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനയോഗ്യമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞത്. 2012-ല മൂന്ന് പേപ്പറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് 2015 ആയപ്പോഴേക്കും 550നു മുകളിൽ പേപ്പറുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ഒരു വിജ്ഞാന വിസ്ഫോടനം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒൻപത് കമ്പനികൾ ഇതിനെ ഒരു ഗവേഷണ ഉപകരണമാക്കി വിതരണം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ രംഗത്തുണ്ട്. രണ്ട് കമ്പനികൾ ഇതിന്റെ ചികിത്സാ സാധ്യതയെ വികസിപ്പിക്കാൻ നിക്ഷേപകരുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയുമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

പേറ്റന്റ് ഭൂമിക വിവാദങ്ങൾ 

ഇമ്മാനുവൽ ഷാപ്പന്റിയേ എന്ന ഫ്രഞ്ച്  ശാസ്ത്റജ്ഞയാണ് കാസ് 9 കണ്ടുപടിച്ചത്. ഷാപ്പന്റിയേ ഇപ്പോൾ ജെർമ്മനിയിൽ Helmholtz Centre for Infection Researchൽ വർക്ക്  ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് അമേരിക്കയിലെ യൂണിവെഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോര്ണിയ ബെര്ക്ക്ലിയിലെ കെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസർ ജെന്നിഫർ ഡൌഡ്നയുമായി ചേര്‍ന്ന് ക്റിസ്പർ സങ്കേതം വികസിപ്പിച്ചു. ഷാപ്പന്റിയേ 25 മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ വെഞ്ച്വർ കാപിറ്റലുമായി ക്റിസ്പർ തെറാപ്പി എന്ന കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി. മറുവശത്ത് ഡൌഡ്ന 43 മില്യണുമായി
എഡിറ്റാസ് മെഡിസിൻ എന്ന കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായി.  
ക്രിസ്പർ-കാസ് ചരിത്രം: കഥ ഇതുവരെ
ഇതിനിടയിൽ മണ്ണും ചാരി നിന്നവൻ പെണ്ണും കൊണ്ടു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഡൌഡ്നയും  ഷാപ്പന്റിയേയും  പേറ്റന്റ് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ എംഐറ്റിയുടെ ബ്രോഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഫാക്കൽറ്റി ആയ ഡോക്ടർ ഫെങ്ങ് ഷാങ്ങിന് ക്റിസ്പർ സങ്കേതത്തിൽ ഒരു പേറ്റന്റ് അനുവദിച്ചു  കിട്ടി. ഇതാണ്  വിവാദത്തിന് ഒരു കാരണം. 2011-ലെ ഒരു ശാസ്ത്രസമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച്  ക്രിസ്പർ കാസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഷാങ്ങ് ഉടൻ തന്നെ തന്റെ ലാബിൽ വന്ന്  ഈ സിസ്റ്റം മനുഷ്യ കോശങ്ങളിൽ ജീനുകളെ എഡിറ്റ്  ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന്  തെളിയിക്കുകയും, ചറ  പറാ  കുറെ ഹൈ  പ്രൊഫൈൽ പേപ്പറുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒപ്പം അമേരിക്കൻ പേറ്റന്റ് ഓഫീസിൽ അതിവേഗ പരിശോധന വഴി ഷാങ്ങിനും ബ്രോഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനും ക്രിസ്പർ-കാസ്  സിസ്റ്റത്തിൽ  ആദ്യത്തെ പേറ്റന്റ് കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ യൂസിബിയും ബ്രോഡും തമ്മിൽ നിയമ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ. 
ക്രിസ്പർ-സിപീഎഫ് 1 സിസ്റ്റം

അതിലുപരി, ഫെങ്ങ് ഷാങ്ങ് ക്രിസ്പർ-കാസ് ഗവേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോവുകയും, കാസ് 9 എന്ന  എൻസൈമിനേക്കാൾ ചെറുതും, കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്രദവുമായ മറ്റൊരു എൻസൈം കണ്ടു പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. ക്രിസ്പർ-സിപിഎഫ്1 എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പുതിയ എഡിറ്ററുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ഈ സെപ്റ്റംബർ 23-ലെ സെൽ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 
നിലവിൽ ആക്കാദമിക്  ഗവേഷണാവശ്യങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്പർ കാസ് സിസ്റ്റം ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായ ചികിത്സ പോലെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വരുമ്പോൾ പേറ്റന്റ്  വിവാദം  ഒരു പ്രശ്നമായി തന്നെ നിലകൊള്ളും. 

References:

https://www.youtube.com/watch?v=l_AC1z80SO0 (ബ്രേക്ക്  ത്രൂ പ്രൈസ് അവാർഡ് )

https://www.youtube.com/watch?v=2pp17E4E-O8 (ക്രിസ്പർ-കാസ് ലളിതമായി വിശദീകരിക്കുന്ന അനിമേഷൻ വീഡീയോ)

https://www.youtube.com/watch?v=SuAxDVBt7kQ (ജെന്നിഫർ ഡൗഡ്ന ക്രിസ്പർ കാസ് വിശദീകരിക്കുന്നു)

http://fnih.org/press/multimedia/foundation-nih-award-lurie-prize-biomedical-sciences-jennifer-doudna-uc-berkeley

Ishino Y, Hideo, S, Makino K, Mitsuko A, Nakata A. J Bacteriol. 1987 Dec; 169 (12): 5429–33.

Barrangou R, Horvath P. Science. 315, 2007 Jan; 1709–1712 (2007).


Makarova K, Haft DH, Barrangou R, Brouns SJJ, Charpentier E, Horvath P, Moineu S, Mojica FJM, Wolf YI, Yakunin JvdO, Koonin EV. Nature Reviews Microbiology. 2011 Jun; 9, 467-477.

Bondy-Denomy J, Pawluk A, Maxwell KL, Davidson AR.  Nature. 2013 Jan; 493, 429–432.

Cong L, Ran FA, Cox D, Lin S, Barretto R, Habib N, Hsu PD, Wu X, Jiang W, Marraffini LA, Zhang F. Science. 2013 Jan; 339 (6121): 819–23.

Mali P, Yang L, Esvelt KM, Aach J, Guell M, DiCarlo JE, Norville JE, Church GM. Science. 2013 Jan;  339 (6121): 823–6.

http://www.independent.co.uk/news/science/crispr-scientists-hopes-to-win-nobel-prize-for-gene-editing-technique-at-risk-over-patent-dispute-a6677436.html

Sunday, January 04, 2015

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്വത്വപരിണാമങ്ങൾ (ഒന്നാം ഭാഗം)


സ്വത്വവാദത്തോടും, അതിനെക്കാളുപരി സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തോടും സി.പി.ഐ.എം എന്ന പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന നിലപാടുകളെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളും, അഭിപ്രായ യുദ്ധങ്ങളും വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലായി   നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുമുണ്ട്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ,  മുഖ്യമായും പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്ര പ്രമേയങ്ങളും,  പാർട്ടി നേതൃത്വവും ബുദ്ധിജീവികളും എഴുതിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളും പരിശോധിച്ച് പാർട്ടിയുടെ സ്വത്വവാദ, സ്വത്വരാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുടെ പരിണാമവഴികളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിത്. സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വിശാലമായ പശ്ചാത്തലചരിത്രാന്വേഷണം ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പരിധിക്ക് പുറത്താണ്.
 
ലിഖിത ചരിത്രാരംഭം  ( 1992-2001)


സ്വത്വവാദപരാമർശം ആദ്യമായി സി.പി.എമ്മിന്റെ  രാഷ്ട്രീയപ്രമേയത്തിൽ കടന്നു വരുന്നത് എന്നാണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സൂചന 2012-ൽ നടന്ന 20-ആം പാർടി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര പ്രമേയത്തിന്റെ ഭാഗമായ വിശദീകരണക്കുറിപ്പിൽ കാണാം (ചിത്രം-1).
ചിത്രം-1
ഇതിൻ പ്രകാരം 1992-ൽ നടന്ന 14-ആം പാർടി കോൺഗ്രസിനു ശേഷം  ചൂഷിതവർഗത്തിന്റെ ഐക്യം തകർക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാർടിക്ക് അവബോധമുണ്ടായിരുന്നതായി പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും  ആദിവാസി സ്വത്വങ്ങളുടെ അവകാശസംരക്ഷണത്തിനായുള്ള  അഭിലാഷങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്ന സാഹചര്യത്തെ അവലംബിച്ച് തുടർന്നു വന്ന പാർടി  കോൺഗ്രസുകളിൽ  ഇക്കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

 1995-ൽ നടന്ന 15-ആം പാർടി കോൺഗ്രസിൽ ജാതി, പ്രാദേശിക, എത്ത്നിക് സ്വത്വങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് വർഗ ഐക്യത്തെ തകർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള സമീപനത്തിനായി പ്രത്യേകം സെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 15-ആം പാർടി കോൺഗ്രസിലെ പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ട് ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ അതിലെ വിശദാംശങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ 1992-1995 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പാർടി 'സ്വത്വവാദത്തെ' മുഖ്യമായും ട്രൈബൽ ദളിത് സ്വത്വങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.  1998-ൽ നടന്ന 16-ആം പാർടി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രമേയവും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമല്ല.
ചിത്രം-2

ഒടയ്ക്ക് സാമീ സ്വത്വ തേങ്ങ!  (2002-2007)


2002-ൽ നടന്ന 17-ആം പാർടി കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിൽ സ്വത്വവാദത്തെക്കുറിച്ചോ, സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചോ നേരിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങളേയില്ല. ഇതിലെല്ലാം ദളിത്, ആദിവാസി അവകാശങ്ങളും, സാമൂഹ്യപരിവർത്തനവും ഒക്കെ വ്യത്യസ്ത കാറ്റഗറികളിലായി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നു (ചിത്രം-2).


2005-ൽ നടന്ന 18-ആം പാർടി കോൺഗ്രസിലെ പ്രമേയത്തിലും സ്വത്വവാദം, സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം എന്നീ പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജാതീയതയും, തൊഴിലാളികളെ ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിതറിപ്പിക്കുന്നതും ഇടതുപക്ഷത്തിനു വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു (ചിത്രം 3)


ചിത്രം-3
ചിത്രം-4
ചിത്രം-5
 ഇവിടെ ചില ദളിത് സംഘടനകളും, എൻ.ജി.ഓ-കളും ദളിതർക്കിടയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്-വിരുദ്ധവികാരം വളർത്തുവാനും, അവരെ ഇടതുപക്ഷത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തുവാനും ശ്രമിക്കുന്നതായി പറയുന്നു. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിദേശത്തു നിന്നും ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നതായും സൂചനയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന വിഭാഗങ്ങളുമായി പാർടി നിശ്ചയമായും താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കണമെന്ന് പറയുകയും, അതിനായി നാലിന പരിപാടികൾ മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (ചിത്രം-4, ചിത്രം-5).
ഈ പ്രമേയത്തിലും ആദിവാസികളുടെയും, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും വിഷയം വേറിട്ട വിഭാഗങ്ങളായി തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്.


അതായത് 15-ആം പാർടി കോൺഗ്രസ്സിലെ ഐഡന്റിറ്റി പരാമർശത്തിനു ശേഷം വന്ന 2002-2005 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ദളിതരും മറ്റു പിന്നോക്കവർഗക്കാരും നേരിടുന്ന ജാതീയ പ്രശ്നങ്ങളെ   പാർടി സ്വത്വരാഷ്ട്രീയമെന്ന നിലയിൽ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തം.മുൻകാലങ്ങളിലെ നയസമീപനം ഏറെക്കുറെ തുടരുന്നു. ദളിത് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നു. വിഭാഗീയശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു.

 'സ്വത്വരാഷ്ട്രീയ'ത്തിന്റെ  രംഗപ്രവേശം (2008)

2008-ൽ നടന്ന 19-ആം പാർടി കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിലാണ് ആദ്യമായി 'സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം' ഏതാണ്ട് അതേ പേരിൽ പാർടിപ്രമേയത്തിൽ   ഇടം കണ്ടെത്തുന്നത് (ചിത്രം-6).


ചിത്രം-6
2008-ലെ ഈ പ്രമേയത്തിന് സ്വത്വരാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  തികച്ചും  ശ്രദ്ധേയമായ ചില സവിശേഷതകളുണ്ട്. മുഖ്യമായും 'ജാതി' സ്വത്വത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെന്നതാണ് ഒരു സവിശേഷത. ദളിതരുടെയും മറ്റു പിന്നോക്കവർഗക്കാരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പാർടി സമൂർത്തമായി ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന വാദം സ്വത്വരാഷ്ട്രീയവുമായി ചേർത്ത് വെയ്ക്കുമ്പോൾ,  ദളിതരുടെ ജാതീയ സ്വത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും,  വിവിധ പിന്നോക്കവർഗക്കാരുടെയും സ്വത്വപരമായ പൊളിറ്റിക്കൽ മൊബിലൈസേഷനാണ് ഇവിടെ സ്വത്വരാഷ്ട്രീയമായി പരാമർശവിധേയമാകുന്നത് എന്ന് വ്യക്തം. ഇതിൽ സവർണജാതിക്കാരുടെ സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം (ഉദാ: നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി) എടുത്ത് പറയുന്നതേയില്ല  എന്നത് വളരെ പ്രസക്തമാണ്! പാർടി ഈ വിഷയത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടുകളെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ മാത്രമല്ല വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിലയിരുത്തുവാനും ഈ പ്രമേയത്തിലെങ്ങും പ്രശ്നവൽക്കരിക്കാതെ പോകുന്ന സവർണസ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യവും, അദൃശ്യസാന്നിധ്യവും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്.


ചിത്രം-7A

ചിത്രം-7B
ചിത്രം-7C
മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത ഈ ദളിത്/പിന്നോക്ക സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം പാർടിക്ക് വളരെയധികം ഗൗരവമായ വെല്ലുവിളിയും, പ്രശ്നങ്ങളും ഉയർത്തുന്നതായുള്ള ശക്തമായ ഊന്നലുകളാണ്. അതായത് ഈ കാലയളവിൽ ദളിത് സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തെ അതിശക്തമായി നേരിടണമെന്ന വാദം പാർടിക്കുള്ളിൽ പ്രബലമായതിന്റെ ലക്ഷണം  2008-ലെ പ്രമേയത്തിലെ ഈ വരികളിൽ വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും (ഈ സംഭവത്തെ അടുത്തറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും). ആ നിലയ്ക്ക് 2008-നു ശേഷം സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തെ ചൊല്ലി പാർടിക്കുള്ളിലും പുറത്തും നടന്ന നിരവധി സംഭവികാസങ്ങളിലേക്കുള്ള ചൂണ്ടു പലക കൂടിയാകുന്നു ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം.


സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് ശക്തമായ വാണിങ്ങ് നൽകുന്ന 2008-ലെ ഈ പ്രമേയത്തിലും പക്ഷെ ദളിത് റൈറ്റ്സ്, മുസ്ലീം മൈനോറിറ്റി, എൻ.ജി.ഓ-കൾ എന്നിങ്ങനെ കാറ്റഗറി തിരിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ കാണാവുന്നതാണ്(ചിത്രം-7A, 7B, 7C).
 ഇതിൽ വിദേശ ഫണ്ടുകൾ സ്വീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻ.ജി.ഓകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതായും വിദേശ ഫണ്ടിങ്ങ് നിയമപരമായി നിരോധിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം റീലോഡഡ്-2012 


2012 ഏപ്രിൽ 4 മുതൽ 9 വരെ കോഴിക്കോട് വെച്ച് നടന്ന   20-ആം പാർടി കോൺഗ്രസിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിനു പുറമെ,  ചില പ്രത്യയശാസ്ത്ര പ്രശ്നങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യയശാസ്ത്രപ്രമേയവും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇതിൽ രണ്ടിലും സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം തനത് വിഭാഗമായി ഇടം കണ്ടെത്തുകയും അതിനെ നേരിടുന്നതിനായി പ്രയോഗപരിപാടികൾ മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേ സമയം തന്നെ, പ്രത്യയശാസ്ത്ര പ്രമേയം സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തെ സൈദ്ധാന്തികമായി പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.


നമുക്ക് ആദ്യം 2012-ലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിൽ സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തെ പാർടി എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്നാദ്യം പരിശോധിക്കാം (ചിത്രം-8)


(ചിത്രം-8)
2008-ൽ ദളിത്/പിന്നോക്ക ജാതിക്കാരായിരുന്നു പാർടി പ്രമേയത്തിലെ പ്രധാന സ്വത്വരാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. 2012 ആയപ്പോഴേക്കും സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തിനുള്ളിൽ ജാതി, മതം, ദേശം, ഗോത്രം, എത്ത്നിസിറ്റി എന്നിവയെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ വസ്തുത.  ഇത്തരം ഉൾചേർക്കലുകളും, പുതുക്കലുകളും, അടവ് നയങ്ങളുമൊക്കെ പാർടിയുടെ പ്രയോഗരീതികളിൽ കാണാമെങ്കിലും, സൗകര്യാനുസരണം സൈദ്ധാന്തിക യാഥാസ്ഥിതികരായ ഒരു വിഭാഗം പാർടിയുടെ നിലപാടുകളെ വളരെ ശക്തമായി സ്വാധീനിക്കുന്നതായി സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് നടന്ന വിവാദചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പിന്നീട്.

ജാതി/മത/ദേശ/ഗോത്ര/എത്ത്നിസിറ്റി വിഭാഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്വത്വരാഷ്ട്രീയപരിസരം വിപുലീകരിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും  2012-ലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിലും സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തിലെ മുഖ്യവില്ലന്മാർ  ദളിതരും, മറ്റു പിന്നോക്കവർഗക്കാരുമാണ്. സാമൂഹ്യപരമായും, ജാതീയമായും അടിച്ചമർത്തലും, വിവേചനവും, ചൂഷണവും നേരിടുന്ന ഈ സമൂഹം എളുപ്പം 'സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തിനു' വഴിപ്പെടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്.  വർഗ ഐക്യം തകർക്കുന്നതിനായി ചില എൻ.ജി.ഓകളും ഇടുങ്ങിയ മതവിഭാഗങ്ങളും  സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തെ പണം കൊടുത്ത് വളർത്തുന്നതായും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തെ നേരിടുന്നതിനായി വർഗാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പൊതുനീക്കങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കണമെന്നും അതോടൊപ്പം വിവിധവിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പാർടി നേരിട്ട് ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.


സൈദ്ധാന്തിക പ്രശ്നവൽക്കരണം (അഥവാ വന്മരങ്ങളെ വീഴ്ത്തുന്ന മുറിക്കോടാലികൾ)

ഇനി 2012-ലെ  പ്രത്യയശാസ്ത്രപ്രമേയത്തിലുള്ള സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സൈദ്ധാന്തിക പ്രശ്നവൽക്കരണം പരിശോധിക്കാം ( ചിത്രം-9 ചിത്രം-10) 


ചിത്രം-9


ചിത്രം-10
ഈ സൈദ്ധാന്തികവൽക്കരണത്തിൽ വിട്ടുപോയ സുപ്രധാനമായ സംഗതി ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് ബാക്കി വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. സ്വത്വം (Identity) എന്നതിൽ നിന്ന് മാർക്സിസ്റ്റ് സംഘടനയുടെ  സൈദ്ധാന്തിക നിലനിൽപ്പിന് ജീവവായുപോലെ അത്യാവശ്യമെന്ന് 'ചില വിഭാഗം' കരുതുന്ന സംഗതികൾ നിർബന്ധമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലാളി (worker) എന്ന സ്വത്വവും (identity!), അതിന്റെ വിവിധ ഉപസ്വത്വങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന toiler, peasant, proletariat എന്നീ പ്രയോഗങ്ങളും സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തെ സൈദ്ധാന്തികവൽക്കരിച്ച്, പാർടി പ്രമേയത്തിലേക്ക് ആനയിച്ച് അംഗീകരിപ്പിക്കുവാൻ ക്വട്ടേഷനെടുത്തവർ  സ്വത്വനിർവചനപരിസരത്തു നിന്നും പാടെ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് തൊഴിലാളിയും അനുബന്ധസ്വത്വങ്ങളും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം 'സ്വത്വ'ങ്ങൾ!  ഈ മുൻകരുതൽ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ സ്വത്വസൈദ്ധാന്തിക കസർത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും  മാർക്സിസ്റ്റ് പാർടി  സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വകഭേദമായിപ്പോകും. 

ശരി ഇനി നമുക്ക് പ്രമേയത്തിലെ തിയറിയിലേക്ക് കടക്കാം. 
സ്വത്വം (identity) എന്നത് മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിനും മുൻപേ ഭരണവർഗങ്ങൾ (ruling classes) ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, റൂളിങ്ങ് ക്ലാസ് (ഭരണവർഗം) ഒരു സ്വത്വമാണെങ്കിലും, വർക്കിങ്ങ് ക്ലാസ് (തൊഴിലാളി വർഗം) ഒരു സ്വത്വമല്ല. വംശീയത മുതലായ (മുതലായവയിൽ പലതും വരില്ലെന്ന് മനസ്സിലയല്ലോ) സ്വത്വങ്ങളെ  തങ്ങളുടെ വർഗപരമായ ഭരണം ബലപ്പെടുത്താനും ദേശീയത രൂപപ്പെടുത്താനും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സയോണിസം, ഇസ്രായേൽ രൂപീകരണം എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങൾ (തൊഴിലാളിവർഗമെന്ന സ്വത്വമുപയോഗിച്ചുള്ള സോവിയറ്റ് രൂപീകരണാം ഇതിൽപ്പെടൂല്ല) സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ശിഥിലീകരണത്തിനു ഹേതുവായത് സ്വത്വവാദങ്ങളാണ് (ഈ ഒരൊറ്റ പോയന്റ് മതി ഒരു സാദാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരനു സ്വത്വവാദത്തിനെതിരെ വാളെടുക്കാൻ).   യുഗോസ്ലോവിയയുടെ തകർച്ചക്കു പിന്നിലും സ്വത്വവാദമാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം മത സ്വത്വവാദം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇൻഡ്യൻ ഉപഭൂഘണ്ഡം പിളർത്തിയതെന്ന് ഓർക്കണം. ഇന്നും ജാതിമത മൊബിലൈസേഷൻ ചൂഷിതർക്കിടയിലെ വർഗ ഐക്യത്തിനു തുരങ്കം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബൂർഷ്വാസികൾ ഒരു വശത്ത് വർഗ ഐക്യത്തെ തകർക്കുകയും, മറുവശത്ത് എൻ.ജി.ഓ മുഖേന സ്വതരാഷ്ട്രീയത്തെ വളർത്തുകയും, പൊതുവെ ജനത്തെ അരാഷ്ട്രീയരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് സ്വത്വ'രാഷ്ട്രീയം' വളർത്തി വളർത്തി 'അരാഷ്ട്രീയത' ഉണ്ടാക്കുന്ന സൂത്രം!.


സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക (micro or local) തലത്തിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നതും, 'വ്യത്യാസത്തെയും' 'സ്വത്വത്തെയും' മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രം സാധ്യമാകുന്നതുമാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്നതാണ്  മാർക്സിസ്റ്റ്-വിരുദ്ധ പ്രത്യയശാസ്ത്രനിർമ്മിതിയായ ഉത്തരാധുനികതയുടെ വാദം. അങ്ങനെ നിലവിൽ ഉത്തരാധുനികത സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തിനു പുത്തൻ അടിത്തറയുണ്ടാക്കുന്നു. 
ചുരുക്കത്തിൽ,
a) ഉത്തരാധുനികത=മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധം,
b) സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം=ഉത്തരാധുനികത,
c) സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം= മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധം!
പ്രധാനസമവാക്യങ്ങൾ  നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിനെ ബലപ്പെടുത്താനുള്ള ചേരുവകൾ ചേർത്താൽ മതിയാകും.

ഉത്തരാധുനികതയുടെ വക്താക്കൾ പരിശീലിക്കുന്ന സ്വത്വരാഷ്ട്രീയപ്രകാരം ജാതി മുതലായവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആളുകളെ കൂട്ടി രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങാം. വർഗത്തെ സ്വത്വത്തിന്റെ ഒരു തുണ്ടുമാത്രമായാണ്  ഉത്തരാധുനികർ കാണുന്നത്. സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം അങ്ങിനെ തൊഴിലാളി വർഗമെന്ന സങ്കല്പത്തിനെ തന്നെ ഫലശൂന്യമാക്കുന്നു.സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം അതിന്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്വത്വത്തെ മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന്  വേർതിരിക്കുകയും, ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം പിടിമുറുക്കുന്നിടത്തൊക്കെ അത് ആളുകളെ വിരുദ്ധതാത്പര്യങ്ങളുള്ള വിഭാഗങ്ങളായി വിഘടിപ്പിക്കുന്നു. സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം ഭരണവർഗമായ  ബൂർഷ്വാസികൾക്ക് പറ്റിയ ആയുധമാണ്. അത് വർഗ ഐക്യത്തിനെതിരെ നിലകൊള്ളുന്നു, സിവിൽ സൊസൈറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൻ.ജി.ഓകളാണ് ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പുകാർ.ഇവർക്ക് വിദേശ ഫണ്ടുണ്ട്.

എല്ലാ ചൂഷിതവർഗത്തിന്റെയും ഐക്യമുന്നണി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ്‌ പാർടിക്ക് സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണുയർത്തുന്നത്. മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണപ്രകാരം വർഗപ്രശ്നങ്ങളും സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങളും പരസ്പരബന്ധിതമായതുകൊണ്ട്, ചൂഷിതവർഗം നേരിടുന്ന ഈ രണ്ട് തരം പ്രശ്നങ്ങളെയും പാർടി നേരിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് വേണം സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തെ എതിരിടാൻ. 

ഇതിന്റെ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ,  ദളിതരുടെയും മറ്റ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം അങ്ങേയറ്റം മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമാണ്. സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം ഉയർത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പാർടി നേരിട്ട് 'കൈകാര്യം' ചെയ്യും. 

ലിഖിത ചരിത്രാരംഭത്തിലേക്ക് ഒരു മടക്കം (1995)

പ്രധാനമായും ദളിതരുടെയും പിന്നോക്കവർഗത്തിന്റെയും   സ്വത്വപരമായ ഉണർവ്വും, അതിൽ നിന്നും രൂപപ്പെടുന്ന സ്വത്വരാഷ്ട്രീയവും 2012-ൽ മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമായിത്തീർന്നത് എങ്ങിനെയെന്ന് നമ്മൽ കണ്ടുവല്ലോ. ഈ അവസരത്തിൽ പതിനേഴ് വർഷം മുൻപ്, 1995-ൽ നടന്ന പാർടിയുടെ 15-ആം കോൺഗ്രസിലെ രാഷ്ട്രീയ-സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടിലെ ചില പരാമർശങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നു കൂടി പരിശോധിക്കാം (ചിത്രം-11). ഈ പരാമർശങ്ങളും 2012-ലെ പ്രമേയത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ്. 

ചിത്രം-11
1995-ലെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ദളിതരുടെയും പിന്നോക്കവർഗക്കാരുടെയും ജാതീയ അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കെതിരായുള്ള ഉണർവ്വിനു ഒരു ജനാധിപത്യ ഉള്ളടക്കമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ 2012 ആയപ്പോഴേക്കും ആ ജനാധിപത്യ ഉള്ളടക്കത്തെ  അപ്രത്യക്ഷമാക്കുകയും പകരം തികച്ചും മാർക്സിസ്റ്റ്-വിരുദ്ധമായ സ്വത്വരാഷ്ട്രീയമെന്ന അരാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയ ആക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്തു.

നമ്മുടെ പാർടി ഇത്തരം ജാതി രാഷ്ട്രീയത്തെ എതിർക്കണം. ഒപ്പം ജാതി/സമുദായഭേദമെന്യേ എല്ലാ ചൂഷിതരുടെയും ഐക്യം  പരിരക്ഷിക്കണം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമൂഹ്യനീതിയെ റിസർവേഷനും, വോട്ടു ബാങ്കുമായി ചുരുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതിനു ഭൂപരിഷ്കരണമെന്ന വർഗ ഉള്ളടക്കം ഉണ്ടായിരിക്കണം.  എല്ലാ സ്വത്വങ്ങൾക്കും ഈ ധാരണകൾ ബാധകമാണ്. പക്ഷെ ഓരോ സ്വത്വത്തെയും അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ അനുസരിച്ച്  വേർതിരിച്ച് വേണം കാണാനെന്ന് മാത്രം. അതായത്  നിലവിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട മാർക്സിസ്റ്റ് പ്രത്യശാസ്ത്ര പ്രകാരം  എല്ലാ സ്വത്വത്തെയും ഒരേ പോലെ  ആയിരിക്കില്ല കാണുന്നതെന്ന് ചുരുക്കം. ചില നേരങ്ങളിൽ ചില സ്വതങ്ങൾക്ക് ഇത് ബാധകമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. മാർക്സിസ്റ്റ്-വിരുദ്ധമെന്ന് സൈദ്ധാന്തികവൽക്കരിച്ച അതേ ഉത്തരാധുനികതയുടെ 'സൂക്ഷ്മതലപ്രയോഗവുമായി' സമരസപ്പെട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന (ഊപ്സ്...!) സ്വത്വങ്ങളുടെ അസാധാരണത്വ പരിഗണനയെ നമുക്ക് പിന്നീട് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.


സൈദ്ധാന്തിക പ്രശ്നവൽക്കരണം: ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട  മൂലക്കല്ലുകൾ

സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തെ സംബന്ധിച്ച് 2012-ലെ പാർടി കോണ്‍ഗ്രസ്  അംഗീകരിച്ച സൈദ്ധാന്തിക  പ്രമേയഭാഗങ്ങളാണ് ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചത്. പാർടി ബുദ്ധിജീവികളിൽ പ്രമുഖരായ ഐജാസ് അഹമ്മദ് പ്രകാശ് കാരാട്ട്, എന്നിവർ എഴുതി  2011-ൽ  "ദി മാർക്സിസ്റ്റ്‌"ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രണ്ട്  ലേഖനങ്ങളിൽ  നിന്നും 'തിരഞ്ഞെടുത്ത' ചില ഭാഗങ്ങളാണ്   2012-ൽ  സൈദ്ധാന്തിക പ്രമേയഭാഗമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്  പ്രമേയവും പ്രസ്തുത ലേഖനങ്ങളും വായിച്ചതിൽ നിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.   ഐജാസ് അഹമ്മദിന്റെ ലേഖനം ഉത്തരാധുനികത എങ്ങനെ മാർക്സിസ്റ്റ്‌ വിരുദ്ധമാകുന്നു എന്നതിന്റെ സൈദ്ധാന്തിക വിശദീകരണവും, പ്രകാശ് കാരാട്ടിന്റെ ലേഖനം സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം ഉത്തരാധുനികതയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണെന്ന സൈദ്ധാന്തിക  നിർമ്മിതിയും നടത്തുന്നു. 

ഇതിൽ പ്രകാശ് കാരാട്ടിന്റെ ലേഖനം (The Challenge of Identity Politics, The Marxist, XXVII 1–2, January–June 2011) നമുക്ക് അല്പം വിശദമായി പരിശോധിക്കാം. കാരണം കാരാട്ട് എഴുതിയതിൽ നിന്നും ചില പ്രസക്തമായ ഭാഗങ്ങൾ പാർടി പ്രമേയത്തിൽ ചേർക്കാതെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണാം. ഈ ഉപേക്ഷിക്കലിനു പിന്നിൽ പാർടിയിലെ ഒരു പ്രബല വിഭാഗത്തിന്റെ സ്വത്വതാത്പര്യങ്ങളുണ്ടെന്നു തന്നെയാണ് എന്റെ അനുമാനം. 

ഒന്നാം മൂലക്കല്ല് 
സഖാവ് പ്രകാശ് കാരാട്ട് തന്റെ ലേഖനത്തിൽ സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് നോക്കാം.
WHAT IS IDENTITY POLITICS?
Identity politics means individuals are defined by their identity based on race, ethnicity, gender, language or religion or whatever identity that the person perceives to be his identity. According to the theory of identity politics, a person may have multiple identities but it is the identity which he or she perceives to be the defining one that determines that person’s identity. So a person may be male, a worker and a black. If he perceives his colour as the main identity, then that would be the identity by which he should be recognised. He is to be mobilised as a black person and not on the basis of his being a worker. According to identity politics, it is not the class that he belongs to which determines his identity. Identity politics promotes difference and separateness to stress one’s distinct identity. People getting together and mobilising on the basis of a common identity, whether race, ethnicity, caste or religion, to put forth their demands or assert their rights of the State and society is termed identity politics.
By its nature, identity politics excludes and demarcates those of one identity from others. In fact its identity is established by its being different from the ‘Other’. Based on race, religion, caste or gender, the Other has to be excluded and often pitted against. Identity is established by denying other identities of the individual.
 A black worker is seen as a Black, his identity as a worker is disregarded.A women who is a worker is identified by her gender and not by the status of a worker.

സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തെ സഖാവ് കാരാട്ട് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചുവല്ലോ?. ഇതിൽ "തൊഴിലാളി" എന്നത് മറ്റ് സ്വത്വങ്ങളെപ്പോലെ  ഒരു സ്വത്വം (Identity) തന്നെയാണെന്ന്  വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് പുരുഷൻ, തൊഴിലാളി, കറുത്തവൻ എന്നീ സ്വത്വങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയാൽ, അതിൽ 'കറുത്തവൻ' എന്ന സ്വത്വത്തെ  അടിസ്ഥാനമാക്കി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ്  സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം. മറിച്ച്   'തൊഴിലാളി' എന്ന സ്വത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സംഘടിപ്പിച്ചാൽ അതാവുമല്ലോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്/മാർക്സിസ്റ്റ്‌ രാഷ്ട്രീയം! 

അതായത് 'തൊഴിലാളി' എന്നത് ഒരു സ്വത്വമാണെന്ന വസ്തുത   തള്ളിക്കളായാത്തിടത്തോളം കാലം പ്രകാശ് കാരാട്ടിന്റെ ഈ സ്വത്വരാഷ്ട്രീയ  നിർവചനപ്രകാരം,  മാർക്സിസ്റ്റ്‌ പാർടിയും  ഒരു 'സ്വത്വരാഷ്ട്രീയ' പാർടിയാണ്. സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിർണായകമായ  ഈ നിർവചനത്തിന്റെ പൊടിപോലും പാർടി അംഗീകരിച്ച പ്രമേയത്തിൽ കാണാനില്ല. കാരണം ഞാൻ മുകളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. "ഈ മുൻകരുതൽ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ സ്വത്വസൈദ്ധാന്തിക കസർത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും  മാർക്സിസ്റ്റ് പാർടി സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വകഭേദമായിപ്പോകും." 

 രണ്ടാം മൂലക്കല്ല് 
 This type of identity politics is also not confined to dalit and backward class organisations alone. Other dominant caste and upper caste groups also resort to identity politics.
പാർടിയുടെ അംഗീകൃത പ്രമേയത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ്‌ വിരുദ്ധ സ്വത്വരാഷ്ട്രീയ വില്ലന്മാർ ദളിതരും മറ്റു ന്യൂനപക്ഷക്കാരും ആണെന്നത് നമ്മൾ മുകളിൽ കണ്ടു.  ഉയർന്ന ജാതിക്കാരും (സവർണ സ്വത്വം) സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണെന്നാണ്  പ്രകാശ് കാരാട്ട്  തന്റെ ലേഖനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇക്കാര്യം പാർടി പ്രമേയത്തിൽ ചേർക്കാതെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.  സമൂഹത്തിൽ ഡോമിനന്റ് ആയി തന്നെ നില നിൽക്കുന്ന സവർണസ്വത്വരാഷ്ട്രീയം   മാർക്സിസ്റ്റ്‌  പാർടി അംഗീകരിച്ച പ്രമേയത്തിൽ വില്ലൻ റോളെടുത്ത് വരാതെയിരിക്കാൻ ബദ്ധശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്ന സ്വത്വബോധങ്ങൾ പാർടിയിൽ പ്രബലമാണെന്ന് വ്യക്തം.

മൂന്നാം മൂലക്കല്ല് 

Wherever identity politics takes hold it divides the people into separate and disparate groups often in conflicting and competing terms.
It should be understood how identity politics fragments and divides the people. It is an intervention to negate class unity and acts as a barrier to building of the united movements of the people.
സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം ആളുകളെ പല തുണ്ടുകളായി വിഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഒന്നിലധികം തവണ ഊന്നിപ്പറയുന്നു സഖാവ് കാരാട്ട്. കേൾക്കുമ്പോ സംഭവം ശരിയാണല്ലോയെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് സഖാവ്  പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ...
As far as the majority community is concerned, their political mobilisation assumes the garb of nationalism but it is a form of identity politics too. In fact the BJP term ‘cultural nationalism’ is a cover for religious identity politics. The BJP in order to maintain its overall Hindutva platform has to try and coopt dalit and other identity groups in a pan Hindu platform.
അതായത്, ദേശീയതയുടെ പുതപ്പണിഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായങ്ങളുടെ  രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങളും (ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം) സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വകഭേദം തന്നെയാണ്.   ബീജേപിയുടെ സാംസ്കാരിക ദേശീയത എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മറ മാത്രമാണെന്നതാണ് വസ്തുത എന്നും  കാരാട്ട് പറയുന്നു.

സമീപകാല രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താൽ ഹിന്ദുത്വ സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം ആളുകളെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കാൾ രാഷ്ട്രീയപരമായി  ഒരുമിപ്പിക്കുന്നതാണ്  നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്.  ഈ ഹിന്ദുത്വ  രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടായ്മയാണ്  ബീജെപിയെ മൃഗീയഭൂരിപക്ഷം നൽകി അധികാരത്തിൽ എത്തിച്ചതും.  സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം ജനങ്ങളെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന്  സഖാവ്   കാരാട്ട്   മുകളിൽ പറഞ്ഞതുമായി  തീരെ യോജിച്ചു പോകുന്നില്ല സഖാവ് തന്നെ പറയുന്ന   ബീജെപിയുടെ സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം എന്ന് ചുരുക്കം. 

ബിജെപി 'പാൻ ഹിന്ദു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ' വിവിധ സ്വത്വങ്ങളെ സഹകരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി സഖാവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. "പാൻ വർക്കേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ" വിവിധ തൊഴിലാളി സ്വത്വങ്ങളെയും, ഇതര സ്വത്വങ്ങളെയും   സംഘടിപ്പിക്കാനും സഹകരിപ്പിക്കാനും  ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന  മാർക്സിസ്റ്റ്‌ പാർടിയും ചെയ്യുന്നത്‌ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യമല്ല  എന്നത്  കാരാട്ട് തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നേയുള്ളൂ.  അതായത് നിലവിൽ  മാർക്സിസ്റ്റ്‌ പാർടിയുടേത്  തൊഴിലാളിവർഗ പുതപ്പിട്ട   സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ്.

ഈയിടെ ഹിന്ദുക്കളിൽ തന്നെ ഒറിജിനൽ (നല്ല) ഹിന്ദുക്കളും സ്യൂഡോ (ചീത്ത) ഹിന്ദുക്കളും എന്ന വ്യത്യസ്ത ഐഡന്റിറ്റികൾ ഉള്ളതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ട് സഖാവ് സീതാറാം യച്ചൂരി എഴുതിയ ലേഖനം ഇവിടെ പ്രസക്തമാകുന്നു.  ബീജേപി സ്യൂഡോ ഹിന്ദുക്കളെയാണ് (ഗോൾവർക്കർ ഹിന്ദൂസ്) പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതെന്നും ദേശസ്നേഹികളായ  പത്തരമാറ്റ് ഒറിജിനൽ ഹിന്ദുക്കൾ (സ്വാമി വിവേകാനന്ദാ/ ആദി ശങ്കരാ ഹിന്ദൂസ് ) ബീജെപിയുടെ പ്രചാരണത്തിൽ വീഴാതെ മാർക്സിസ്റ്റ്‌ പാർടിയുടെ ഒപ്പം നിൽക്കണമെന്നും ആണ് സഖാവ്  യച്ചൂരിയുടെ  ആഹ്വാനത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശം. ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന 'പാൻ  ഹിന്ദു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ' ഇടിച്ചു കയറാതെ തങ്ങൾക്കും രക്ഷയില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മാർക്സിസ്റ്റ്‌ പാർടിയുടെ സ്വത്വരാഷ്ട്രീയ ആഭിമുഖ്യം മറ നീക്കി പുറത്തു വരികയാണ് യച്ചൂരിയുടെ ഈ ലേഖനത്തിൽ.  മാർക്സിസ്റ്റ്‌ പാർടിക്ക് വേണ്ടി സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തെ, വിശേഷിച്ചും ദളിത് സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ ക്വട്ടേഷനെടുത്ത 'ട്രോൾസ്കികൾ' ( 'സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം=ഇടതുവിരുദ്ധം' എന്ന സമവാക്യത്തിൽ മാത്രം ശബ്ദിക്കുന്നവർ) ഇക്കാര്യത്തിൽ    തീർത്തും നിശബ്ദത പാലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക.  

വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവർ എന്ന സ്വത്വപരിഗണനയിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ 'ഇന്ത്യ' എന്ന ജനാധിപത്യ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരുമിച്ച് നിലകൊള്ളുന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ വ്യത്യസ്ത ജാതികൾ 'ഹിന്ദുത്വ' എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരുമിക്കുന്നതായി സഖാവ് കാരാട്ട് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് സ്വത്വം എന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും വിഘടിപ്പിക്കുകയും ശിഥിലീകരിക്കുകയും മാത്രം ചെയ്യുന്ന സംഗതിയല്ല. സ്വത്വ പരിഗണനകളെ താൽക്കാലികമായെങ്കിലും മറികടന്ന് ഒരുമിക്കാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുവാൻ ചില ആശയങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്യും. നിലവിൽ ഹിന്ദു/മുസ്ലിം/കൃസ്ത്യൻ/സവർണ/ദളിത്/സ്ത്രീ/പുരുഷൻ/തൊഴിലാളി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ സ്വത്വമിശ്രിതങ്ങൾ മാർക്സിസ്റ്റ്‌ പാർടിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരുമിക്കുന്നതും ഇതിനു ഉദാഹരണമാണ്. പാർടി മാർക്സിസ്റ്റ്‌ വിരുദ്ധം എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ തങ്ങളുടെ ഹിന്ദു സ്വത്വം ഉപേക്ഷിക്കാൻ  അംഗങ്ങൾ തയ്യാറാവുകയില്ല. നേരേ മറിച്ച് ഹിന്ദു സ്വത്വം മുറുകെ പിടിച്ച്  ക്ഷേത്രപ്രവർത്തനങ്ങളിലും മറ്റും സജീവമായി പങ്കു ചേരുന്ന പാർടി അംഗങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ട്. 


നാലാം മൂലക്കല്ല് 
We should recognise that identity politics gets a response from those communities and sectors who face social oppression and are marginalised in society. The question of the identity of tribal
communities who are facing destruction of their habitat, cultures and way of life is a case in point. That is why the Party stressed in its 18th Congress the importance of taking up these social issues.
When such issues and the struggles connected with them are integrated with the class struggle and the wider platform of the democratic movement, it will help to counter the sectarian identity politics.
There will be occasions when in the development of broad movements we will have to take up some of the issues which are championed by groups adhering to identity politics. For instance when we take up the cause of dalits and fight against caste oppression we may have to join hands with such groups in some places where they have mobilised people. This may apply to some other groups and organisations too. But we have to be vigilant not to allow their sectarian and divisive approach on to the common platform. We should not compromise our basic approach when we are engaged in a common platform. We should also educate our Party members and followers regarding our attitude to these groups and our demarcation from them.


ദളിതരുൾപ്പെടെ സാമൂഹ്യമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിന്റെ സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തെ വർഗസമരവുമായി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വിശാലമായ ജനാധിപത്യ മുന്നേറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്  സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വിഘടനസ്വഭാവത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായകരമാവുമെന്ന് സഖാവ് കാരാട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.  അതിലെല്ലാമുപരി, ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ  ജാതീയമായ അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കെതിരെ ജനമുന്നേറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദളിത് സ്വത്വരാഷ്ട്രീയക്കാരുമായി കൈകോർത്ത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായി വരുമെന്നും അനുഭാവപൂർവ്വം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് സഖാവ് കാരാട്ട്.  ഈ വിഷയത്തിൽ പാർടി അംഗങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും പറയുന്നു.  

ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർടിയിൽ ദളിത് സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തോട് അല്പമെങ്കിലും അനുഭാവം തുറന്ന്  പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവർ പ്രകാശ് കാരാട്ടും, ബൃന്ദാ കാരാട്ടും മാത്രമാണ്.  ഇവരുടെ   അനുഭാവത്തിന്റെ നേരിയ  പൊടി പോലും പക്ഷേ പാർടിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രമേയത്തിൽ കടന്നു വരാതെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം. പാർടിക്കുള്ളിലെ ബദ്ധശ്രദ്ധാലുക്കളായ 'ഒരു വിഭാഗം' ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് ഈ ഉപേക്ഷിക്കലുകൾ. 

പാർടിക്ക് പുറമേയുള്ള വ്യത്യസ്ത സ്വത്വരാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളെ വിശാലമായ ഇടതുപ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒത്തൊരുമിപ്പിക്കാനുള്ള പാർടിയുടെ തന്നെ നിർദേശങ്ങൾക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമായി ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നിലവിൽ സീപീയെം എന്ന പേരിൽ കേരളത്തിലെ ചില വിഭാഗം ആളുകൾ നടത്തി വരുന്നത്.  ദളിതർ നേരിടുന്ന ജാതീയ അടിച്ചമർത്തലുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മടിക്കുന്ന, തികച്ചും യാന്ത്രികമായി 'വർഗസമര മന്ത്രം' മാത്രം ഉരുവിട്ട് കഴിയുന്ന പാർടിയിലെ 'ഒരു വിഭാഗത്തെപ്പറ്റി'  ബൃന്ദാ കാരാട്ടും  എഴുതിയിട്ടുള്ളതും  ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.
  

സൂക്ഷ്മതലവിശകലനം (പാർടിയുടെ സ്വന്തം 'ഉത്തരാധുനികത')

2008-ലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിൽ സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം പാർടിക്ക് സംഘടനാതലത്തിൽ  വളരെ 'ഗുരുതരമായ വെല്ലുവിളിയും' പ്രശ്നങ്ങളും ഉയർത്തുന്ന 'ഭീകരാവസ്ഥ' നമ്മൾ വായിച്ചറിഞ്ഞല്ലോ. ഇനി ഇതേ 2008-ലെ പാർടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. കാരണം ഇത്രയും പ്രശ്നവൽക്കരിക്കാൻ മാത്രം പാർട്ടിയെ സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം പ്രതികൂലമായി  ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലനം സംഘടനാ തലത്തിൽ തന്നെ വെളിപ്പെടണമല്ലോ. ഇവിടെ  രസകരമായ ഒരു സംഗതി കൂടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടതുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയം സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ എങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്തു നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നു (micro and local) എന്നതിന് ഉത്തമ 'ഉത്തരാധുനിക' ഉദാഹരണമാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ ഈ  സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട്.


Party Membership Figures:
2004 -8,67,763
2007- 9,82,155
Increase- 1,14,392
% of increase 13.18
ഇക്കാലയളവിൽ  പാർടിയുടെ മൊത്തം അംഗത്വത്തിൽ 13.18% വർദ്ധനവുള്ളതായി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഇതിൽ പ്രയോറിറ്റി സ്റ്റേറ്റുകളിലും, ഹിന്ദി-സംസാരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളിലും അംഗത്വം വർദ്ധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. നിരവധി ബഹുജനസംഘടനകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സി.പി.ഐ.എം എന്ന പാർടി.
ചിത്രം-12 

ബഹുജനസംഘടനകളിലെ അംഗത്വം 25.7% റെക്കോഡ്  വർദ്ധനവാണ് ഇക്കാലയളവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് (ചിത്രം-12)!. അതായത് സംഘടനാ തലത്തിൽ ഇപ്പറയുന്നത്ര 'ഗുരുതരമായ' ഒരു പ്രശ്നം ഇക്കാലയളവിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഈ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.  അപ്പോൾ പിന്നെ സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം (അതും ദളിത് സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം!)  ഒരു ഗുരുതരമായ വെല്ലുവിളിയും സംഘടനാ പ്രശ്നവും ആകുന്നതെങ്ങിനെയാണ്?

അതിലേക്കുള്ള ചില സൂചനകളും ഇതേ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിലെ ജാതി/മതം തിരിച്ചുള്ള അംഗത്വ സംഖ്യ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം.
 
ചിത്രം 13


ചിത്രം 14 

പട്ടികജാതിക്കാരുടെ മൊത്തം ശതമാനം 19.93 %. പട്ടികവർഗം 6.45% (ചിത്രം 13 , ചിത്രം 14 ). ഇതിൽ സംസ്ഥാനതലത്തിലുള്ള അംഗത്വം നോക്കുക (ചിത്രം 13 ). ബംഗാളിനെ  അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിലും (0.89%,  കുറവ്) ത്രിപുരയിലും പട്ടികജാതിക്കാരുടെ എണ്ണം അല്പം കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് . പട്ടികവർഗക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലും മൊത്തത്തിൽ  വർദ്ധനയുണ്ടായെങ്കിലും കേരളം മാത്രം  അല്പം പിന്നോട്ട് പോയി (0.14% കുറവ്). പഞ്ചാബ് പോലെ പാർടി മൊത്തത്തിൽ പിന്നോട്ട് പോയ സംസ്ഥാനത്തിലും പട്ടികജാതിക്കാരുടെ  അംഗസംഖ്യയിൽ  വൻ വർദ്ധന (15.2%) ഉണ്ടായ ഇക്കാലയളവിൽ പാർടിയുടെ 'അഭിമാനസ്തംഭമായ' കേരളത്തിലുണ്ടായ ഈ ചെറിയ അംഗസംഖ്യക്കുറവ് കേരളഘടകത്തിന്റെ അഭിമാനത്തിനു സാരമായ ക്ഷതമേൽപ്പിച്ചു എന്നു വേണം കരുതാൻ. ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതമാവണം,  ദളിത് സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തെ ഒരു അതീവ  ഗുരുതര സംഘടനാ പ്രശ്നമായി കേരളഘടകത്തിലെ ചില വിഭാഗക്കാർ  ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നതും, പ്രമേയത്തിൽ അത് അംഗീകരിപ്പിച്ചതും എന്നു കരുതേണ്ടി വരും. സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തെ മാർക്സിസ്റ്റ്‌-വിരുദ്ധ  പ്രത്യയശാസ്ത്ര പ്രശ്നമാക്കി അവതരിപ്പിച്ച 2012-ലെ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പട്ടികജാതിക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 0.36% വർദ്ധനവും, പട്ടികവർഗക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 0.41% വർദ്ധനവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതും എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

മറ്റൊരു കാര്യം, പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗം, സ്ത്രീകൾ, മുസ്ലീം, ക്രിസ്ത്യൻ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സ്വത്വ ഗ്രൂപ്പുകളെ വേർതിരിച്ച് അംഗസംഖ്യകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പാർടി പക്ഷേ മറ്റ് പ്രബല ഹിന്ദു സവർണ സ്വത്വങ്ങളെ പ്രത്യേകം  അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതേയില്ല. ഹിന്ദു സവർണ സ്വത്വം പാർടി  എന്ന മുറിയിലെ അദൃശ്യനായ ആനയായി നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം.

2008-ലെ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും മറ്റു ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങളെക്കൂടി നമുക്ക് വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ബഹുജന മുന്നേറ്റങ്ങളും പാർടിയും എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള  വിഭാഗം പാർടിയുടെയും, ഇതര ബഹുജന സംഘടനകളുമായുള്ള  പരസ്പര  ബന്ധങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് ധാരണകളെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി  അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നിർദേശങ്ങളും കർമ്മപരിപാടികളും  വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.  ബഹുജന സംഘടനകൾ,   രാഷ്ട്രീയ, ജാതി, വർഗീയ തലങ്ങളിൽ വിഘടിച്ച് നിലകൊള്ളുന്നതായും, ഒരു വലിയ വിഭാഗം അസംഘടിതരാണെന്നും വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട്, ഈ വിവിധ സംഘടനകളുമായി അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാനും,  ഇവരെയെല്ലാം  പ്രശ്നങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് ഏകോപിപ്പിക്കുകയുമാണ് പാർടിയുടെ നിലപാടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ചിത്രം 15 
ശ്രദ്ധിക്കുക, ബഹുജനമുന്നേറ്റം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജാതി മത വർഗീയ സംഘടനകളുമായുള്ളെ സഹകരണം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പാർടി തെളിച്ച് പറയുന്നു. ഇത്തരം സഹകരണത്തിലൂടെയേ പാർടിയുടെ വികസനം സാധ്യമാകൂ എന്നും സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പാർടി ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നതു പ്രകാരം ഇതിനു വേണ്ടി  പാർടി അംഗങ്ങൾ ഇത്തരം സംഘടനകളിൽ (പാർടി ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ)  പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് (ചിത്രം 15). അതായത് 'പാർടി വിലക്കാത്തിടത്തോളം' ജാതി മത വർഗീയ  സംഘടനകളിൽ (ഇതിൽ ദളിത് സ്വത്വരാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടും എന്ന് തെളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല) പാർടി   അംഗങ്ങൾ നേരിട്ട്  പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ്  പറയുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും ഇതര ബഹുജനസംഘടനകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ പാർടി വിലക്കുന്നതും വിലക്കാത്തതുമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന്  വ്യക്തമാകുന്നു.

2008-ലെ ഈ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നതു പ്രകാരമുള്ള ബഹുജന  മുന്നേറ്റത്തിലും സ്വത്വരാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളിലും (പ്രത്യേകിച്ചും ദളിതരുടെ സ്വത്വരാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളിൽ) താത്പര്യമില്ലാത്ത,  അതിനോട് കടുത്ത വിരോധമുള്ള, പാർടിയിൽ തന്നെ പ്രബലരായ  'ഒരു വിഭാഗം' ആളുകൾ,  ബോധപൂർവ്വം ഇത്തരം സംഘടനകളെയും മുന്നേറ്റങ്ങളെയും മുളയിലെ  തകർക്കുവാനും, പാർടിയെക്കൊണ്ട് കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തി വിലക്കാനും ശക്തമായ ആസൂത്രണങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. താരതമ്യേന നിസ്സാരമായിരുന്ന  സംഘടനാ പ്രശ്നത്തെ ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ചും, സ്വത്വരാഷ്ട്രീയ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചും, 2012 ആയപ്പോഴേക്കും  രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയവും, പ്രത്യയശാസ്ത്ര പ്രമേയവും ഒക്കെയായി ദളിത് സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തെ മാർക്സിസ്റ്റ്-വിരുദ്ധതയിലേക്ക് സൈദ്ധാന്തികവൽക്കരിച്ചതിന്റെ നേട്ടവും ഇക്കൂട്ടർക്ക് തന്നെ എന്ന് വ്യക്തം. 

പാർട്ടിയിലെ  ഈ "ഒരു വിഭാഗം" സ്വത്വരാഷ്ട്രീയ വിരുദ്ധരെക്കുറിച്ച്  പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം കൂടിയായ ബൃന്ദാ കാരാട്ട് ഒരു ലേഖനത്തിൽ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ.

[തുടരും... ]

അവലംബം
1. http://www.cpim.org/party-congress
2. http://www.cpim.org/the-marxist

Sunday, October 12, 2014

മലാലയും രോഗങ്ങളുടെ പ്രതീകരാഷ്ട്രീയവും


"The campaign against cancer, Farber learned, was much like a political campaign: it needed icons, mascots, images, slogans-the strategies of advertising as much as the tools of science. For any illness to rise to political prominence, it needed to be marketed, just as a political campaign needed marketing. A disease needed to be transformed politically before it could be transformed scientifically." -The Emperor of All Maladies, Siddhartha Mukherjee

തമ്പാനൂരിലോ കോട്ടയത്തോ ആവാം, ബസ്സ് സ്റ്റാൻഡിൽ എവിടേക്കോ യാത്ര പോകാന്‍ ബസ്സില്‍ കയറി  ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങള്‍. പുറം കാഴ്ച്ചകളിലേക്ക്, അല്ലെങ്കില്‍ ദിനപ്പത്റത്തിലോ വാരികയിലോ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ്‌ നിങ്ങളുടെ  മടിയിലേക്ക്  മുഷിഞ്ഞു  നിറം മങ്ങിയ  ഒരു കഷണം കടലാസ് വന്നു വീഴുന്നത്. ഈർഷ്യയോടെ അതിലേക്ക് നോട്ടമെത്തുമ്പോഴേക്കും അതെറിഞ്ഞ രൂപം നിങ്ങളെ കടന്ന് അടുത്ത മടിയിലേക്ക് ചീട്ടെറിയുകയാവും. കടലാസു ചീട്ടിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ, സുനാമിയുടെ, രോഗങ്ങളുടെ, തകർന്ന ജീവിതങ്ങളുടെ  ദുരന്തചിത്റങ്ങളുണ്ടാവും. നിങ്ങളിലെ ചിലർ സഹാനുഭൂതിയുടെ നാണയത്തുട്ടുകൾ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും. ചിലര്‍  മുഖം തിരിക്കും. മുഖം തിരിച്ച നിങ്ങള്‍  വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാരിറ്റി സംഘടന നടത്തുന്ന  താരനിശയുടെ ടിക്കറ്റ് നല്ലൊരു തുക മുടക്കി  മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്തത് നിങ്ങളെ  കാത്ത്  കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങള്‍ പരിപാടി ആസ്വദിക്കുന്നു. ഒപ്പം നിങ്ങളിലെ ഭൂതദയ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ രണ്ടാമത്തേതിൽ നിങ്ങള്‍ ദുരിതബാധിതരെ നേരിൽ  കാണുന്നതേയില്ല. പകരം അവരെ പ്റതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പോപ്പുലറായ ഒരു ഇമേജ്, പ്റതീകം ,  നിങ്ങളുടെ മടിയിലേക്ക് പാട്ടായോ നൃത്തമായോ ചീട്ടെറിയുന്നു. നിങ്ങള്‍ സന്തോഷപൂർവ്വം ദാനം ചെയ്യുന്നു. വിഷയം പത്റങ്ങളിലും  സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും  വാര്‍ത്തയാകുന്നു. കൂടുതല്‍ പേര്‍ ദാനനിരതരായി മുന്നോട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെ അതൊരു വലിയ പ്റചാരണമാകുന്നു. ഇത് ലോകമെങ്ങും പരീക്ഷിച്ചു വിജയിച്ച  വിപണന തന്ത്റമാണ്. അമേരിക്കയും  ഇത്തരം ധാരാളം  ഫണ്ട്/ബോധവൽക്കരണ കാമ്പെയ്നിങ്ങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പോളിയോ നിർമ്മാർജ്ജനം ലക്ഷ്യമാക്കി പോളിയോ ബാധിച്ച് അരയ്ക്കു താഴെ  തളർന്ന അമേരിക്കന്‍ പ്റസിഡന്റ്  ഫ്റാങ്ക്ളിൻ റൂസ്വെൽറ്റ് തന്നെ മുൻകൈയ്യെടുത്ത് 1937ൽ തുടങ്ങിയ 'നാഷണല്‍ ഫൌണ്ടേഷൻ ഫോര്‍ ഇൻഫന്റൈൽ പരാലിസിസ്' എന്ന സംഘടനയാണ് ആരോഗ്യരംഗത്ത് ഇത്തരത്തില്‍ ആദ്യമാതൃകകളിലൊന്ന്. ഇതിനായി എഡ്ഡി കാന്റർ എന്ന നടൻ 'മാർച്ച് ഓഫ് ഡൈംസ്' എന്നൊരു കാമ്പെയിൻ സൃഷ്ടിച്ചു. പോളിയോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഗവേഷണത്തിനെയും പിന്തുണയ്ക്കാന്‍ എല്ലാ പൌരന്മാരും ഒരു ഡൈം (അമേരിക്കൻ പത്തു പൈസ) റൂസ്വെൽറ്റിന് അയക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വൈകാതെ ഹോളിവുഡ് സെലിബ്റിറ്റികളും ബ്റോഡ്വേ താരങ്ങളും റേഡിയോ വ്യക്തിത്വങ്ങളും എല്ലാം പങ്കുചേർന്നു.  വളരെ തിളക്കമാർന്ന പ്റതികരണമായിരുന്നു ആളുകളുടേത്. ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ 2,680,000 ഡൈംസ് വൈറ്റ് ഹൌസിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി. ഇത് കൂടാതെയും ധാരാളം പണവും ജനശ്റദ്ധയും പോളിയോ ഗവേഷണത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. 1940ന്റെ അവസാനമായപ്പോഴേക്കും ഈ ഫണ്ടിന്റെ പിൻബലത്തിലുണ്ടായ  ഗവേഷണങ്ങളുടെ കൂടി ഫലമായി പോളിയോ വാക്സിന്റെ നിർമ്മിതിയിലേക്ക് ശാസ്ത്രം കുതിച്ചു. ശേഷം ചരിത്രം!

പോളിയോ കാമ്പെയിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ നിന്നും പാഠമുൾക്കൊണ്ട് സിഡ്നി ഫാർബർ എന്നൊരു ഡോക്ടര്‍  മറ്റൊരു ബൃഹത്തായ കാമ്പെയിനിങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചു. അർബുദ ഗവേഷണ ചികിത്സാ രംഗത്തെ അടിമുടി മാറ്റി മറിച്ചു  ഈ പ്റചാരണതന്ത്റം. 

കുട്ടികളുടെ അർബുദം ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ പേരെടുത്ത ബോസ്റ്റണിലെ ചിൽഡ്റൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പ്റഗത്ഭനായിരുന്നു സിഡ്നി ഫാർബർ. കുട്ടികൾക്കായി  ഒരു കാൻസർ ഫൌണ്ടേഷൻ തുടങ്ങാന്‍ സഹായം തേടുകയായിരുന്ന ഫാർബറെ തേടി 1947ൽ ആണ് ന്യൂ ഇംഗ്ളണ്ടിലെ 'വെറൈറ്റി ക്ളബ്' എന്ന ഒരു ഷോ ബിസിനസ്സ് കൂട്ടായ്മയുടെ തലവൻ ബിൽ കോസ്റ്ററും സംഘവും എത്തുന്നത്. 1927ൽ പെൻസിൽവാനിയയിലെ പിറ്റ്സ്ബർഗിൽ  ഷോ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നുള്ള പതിനൊന്നു പേര്‍ ചേര്‍ന്ന്  രൂപം കൊടുത്ത ഈ എലൈറ്റ് ക്ളബ്ബ്  ഒരു സോഷ്യല്‍ അജണ്ട കൈക്കൊള്ളാനിടയാക്കിയ സംഭവം ശ്റദ്ധേയമാണ്.   1928ലെ കൃസ്തുമസ് ദിനത്തില്‍ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഷെറിഡാൻ സ്ക്വയർ ഫിലിം തിയേറ്ററിന്റെ പടിക്കൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. കുഞ്ഞിന്റെ ഒപ്പം ഒരു കുറിപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു.
'ദയവായി എന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കൂ. എന്റെ പേര് കാതറിൻ എന്നാണ്. എനിക്ക് ഇവളെ പോറ്റാനാവില്ല. എനിക്ക് എട്ടു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട്. ഭർത്താവിന് ജോലിയുമില്ല. ഇവൾ താങ്ക്സ് ഗിവിങ്ങ് ദിവസമാണ് ജനിച്ചത്. ഞാന്‍ ഷോ ബിസിനസ്സിലുള്ളവരുടെ നന്മയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം കേട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവളിൽ  നിങ്ങളുടെ കരുണയുണ്ടായിരിക്കണേ എന്ന്  ഞാന്‍ ദൈവത്തോട് പ്റാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹൃദയം തകർന്ന ഒരമ്മ, ഒപ്പ്'
ഈ സംഭവത്തിന്റെ ചലച്ചിത്റ സമാനമായ നാടകീയതയും തങ്ങളുടെ നന്മയെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഹൃദയത്തെ തൊട്ടുള്ള അപേക്ഷയുടെ വൈകാരികതയും ഈ ക്ളബ്ബിലെ അംഗങ്ങളെ ആഴത്തില്‍ സ്വാധീനിച്ചു. കുട്ടിയെ അവര്‍ ദത്തെടുത്ത് വളര്‍ത്തി. കാതറിൻ വെറൈറ്റി ഷെറിഡാൻ എന്ന ഈ കുട്ടിയുടെ കഥ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ക്ളബ് വിചാരിച്ചതിലധികം പൊതുജന ശ്റദ്ധയാകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇത് അവരെ ഒരു ഫിലാന്ത്റോപ്പിക് സംഘടനയാക്കി മാറ്റുകയും കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമകാര്യ പ്റവർത്തനം ഒരു മുഖ്യ പ്റോജക്റ്റാവുകയും ചെയ്തു. കാതറീന് അഞ്ചു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ 300 അപേക്ഷകരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത മാതാപിതാക്കളെ ക്ളബ്ബ് അവള്‍ക്കായി ദത്തെടുത്തു നൽകി. ജോആൻ എന്ന് പേരില്‍ വളർന്ന ആ കുട്ടി അമേരിക്കന്‍ പട്ടാളത്തിൽ നഴ്സായി ജോലി ചെയ്തു. സ്വന്തമായി കുടുംബവും കുട്ടികളും ഒക്കെയായി ജീവിച്ച് ഒടുവില്‍ കാൻസറിന് കീഴടങ്ങി.

1940കളിൽ ഷോ ബിസിനസ്സ് ബൂമും ജനങ്ങളുടെ ചാരിറ്റിയും ഒക്കെയായി  വെറൈറ്റി ക്ളബ്ബിന്  ധാരാളം പണവും  ബ്റാഞ്ചുകളുമുണ്ടാക്കി. പുതിയ സാമൂഹ്യ പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കാന്‍  അന്വേഷണം തുടങ്ങി. ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമയാണ് കോസ്റ്റർ ബോസ്റ്റണിലെ കുട്ടികൾക്കായുള്ള ആശുപത്രിയിൽ സിഡ്നി ഫാർബറെ കാണുന്നത്. ഇവർ  രണ്ടു പേരും ചേർന്ന്  1948-ൽ  ചിൽഡ്രൻസ് കാൻസർ റിസർച്ച് ഫണ്ട് എന്ന സംഘടന തുടങ്ങി. 1948 മാർച്ചിൽ ഇവർ  ഒരു ഫണ്ട് റെയ്സിങ്ങ് പരിപാടി നടത്തി $45,456 സംഭരിച്ചു. പക്ഷേ ഇത് മതിയാകുമായിരുന്നില്ല. ഷെരിഡാന്റെ വിജയഗാഥ അറിയാവുന്ന കോസ്റ്റർ കാൻസർ ഫണ്ടിന്  ഒരു പ്റതീകത്തെ, പോസ്റ്റർ ചൈൽഡിനെ തിരഞ്ഞു. ചെറുകുടലിലെ ലിംഫ് നോഡുകളിൽ നോണ്‍-ഹോദ്ജ്കിൻസ് ലിംഫോമ എന്ന അർബുദം ബാധിച്ച  ഐനാർ ഗുസ്താഫ്സണ്‍ എന്ന 12 വയസ്സുകാരൻ  കുട്ടിയെ ഇതിനായി കണ്ടെത്തി. സ്വീഡിഷ് ഇമ്മിഗ്രന്റ്സിന്റെ കൊച്ചുമകനായ ഈ കുട്ടിക്ക്   ജിമ്മി എന്ന വിളിപ്പേരിട്ടു. ജിമ്മിയെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു അടുത്ത നീക്കം. അതിനായി കോസ്റ്റർ കണ്ടെത്തിയ മാർഗം റേഡിയോ ആയിരുന്നു. 

1948 മെയ് 22 ശനിയാഴ്ച ബോസ്റ്റണിലെ വൈകുന്നേര സമയത്ത്, കാലിഫോർണിയയിൽ ഹോളിവുഡിലെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ  നിന്നും റാൽഫ് എഡ്വാർഡ്സ്  സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന "ട്രൂത്ത്‌ ഓർ കോണ്‍സീക്വൻസസ്" എന്ന റേഡിയോ പരിപാടി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തി ബോസ്റ്റണിലെ റേഡിയോ  നിലയത്തിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചു. തന്റെ ഷോ കാണാൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വരാൻ കഴിയാത്ത പ്രേക്ഷകർക്കായി ഒരു സർപ്രൈസ് പരിപാടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന മുഖവുരയോടെ  എഡ്വാർഡ്സ്‌  ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ജിമ്മി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ജിമ്മി ഒരു കാൻസർ രോഗിയാണെന്നും, അതുപോലെ ആയിരങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ  അദേഹം, ജിമ്മിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗെയിമായ ബേസ് ബാളിനെയും  പ്രിയപ്പെട്ട ടീമായ ബോസ്റ്റണ്‍  ബ്രേവ്സിനെയും കുറിച്ച് വാചാലനായി. ആമുഖത്തിനു ശേഷം നേരെ ആശുപത്രിയിൽ  ജിമ്മിയുടെ മുറിയിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്തു. (ഈ റേഡിയോ പരിപാടി മുഴുവൻ ഇവിടെ കേൾക്കാം ). അതിൽ നിന്നും പ്രസക്തമായ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തെഴുതുന്നു.

എഡ്വാർഡ്സ്: ഹലോ ജിമ്മി

ജിമ്മി: ഹായ് 

എഡ്വാർഡ്സ് - ഹായ് ജിമ്മി. ഇത് റാൽഫ്  എഡ്വാർഡ്സ്  ട്രൂത്ത്‌ ഓർ കോൺസീക്വൻസസിൽ നിന്നും. നിനക്ക് ബേസ്ബാൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് കേട്ടു. അത് ശരിയാണോ?

ജിമ്മി- ശരിയാണ്. എന്റെ ഫേവറിറ്റ് സ്പോർട്ട് ആണത്.

എഡ്വാർഡ്സ് - ആഹാ, നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കളി. ഈ വർഷം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആര് ജയിക്കുമെന്നാണു നീ കരുതുന്നത്?

ജിമ്മി- ബോസ്റ്റണ്‍ ബ്രേവ്സ്

കുറച്ച് കൂടി സംസാരം തുടർന്ന  ശേഷം ബോസ്റ്റണ്‍ ബ്രേവ്സ് ടീമിലെ  ജിമ്മിയുടെ ഇഷ്ടകളിക്കാരെക്കുറിച്ചായി സംഭാഷണം.

എഡ്വാർഡ്സ് - ജിമ്മീ നീ ഫിൽ മേസിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?

ജിമ്മി- ഇല്ല 

(അപ്പോൾ ഫിൽ മേസി ജിമ്മിയുടെ മുറിയിലേക്ക്  ചെന്ന്; ഹായ് ജിമ്മി, എന്റെ പേരു ഫിൽ മേസി.)

എഡ്വാർഡ്സ് - എന്ത്? അതാരാ ജിമ്മി? 

ജിമ്മി-അതിശയത്തോടെ, ഫിൽ മേസി 

എഡ്വാർഡ്സ് -ഫിൽ മേസിയോ, എവിടെ ?

ജിമ്മി-ഇവിടെ എന്റെ മുറിയിൽ തന്നെ 

എഡ്വാർഡ്സ് - അത് കൊള്ളാം ജിമ്മി, ഇല്ലിനോയിൽ നിന്നും ഫിൽ  മേസി  ആശുപത്രിയിൽ നിന്റെ മുറിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു . അതിരിക്കട്ടെ, ആരാണ് ടീമിലെ ഏറ്റവും നന്നായി ഹോംറണ്‍ അടിക്കുന്നയാൾ, ജിമ്മി ? 

ജിമ്മി- ജെഫ് ഹീത്ത്
(ജെഫ് ഹീത്ത് ജിമ്മിയുടെ മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഹലോ പറയുന്നു)

എഡ്വാർഡ്സ് -അതാരാ ജിമ്മി?

ജിമ്മി- ജെഫ് ... ഹീത്ത് 

അങ്ങേയറ്റം അതിശയത്തോടെ ജിമ്മി  അന്തം വിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ബോസ്റ്റണ്‍ ബ്രേവ്സ് എന്ന ജിമ്മിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട  ടീമിലെ കളിക്കാർ ഓരോരുത്തരായി ആ കുഞ്ഞിന്റെ മുറിയിലേക്ക് കടന്ന് ചെന്നു. അവരുടെ കൈയ്യിൽ ഒപ്പിട്ട  ടീ-ഷർട്ടുകൾ, ബേസ്ബാളുകൾ, ഗെയിം ടിക്കറ്റുകൾ, തൊപ്പികൾ ഒക്കെയുണ്ടായിരുന്നു. എഡ്ഡി സ്റ്റാങ്കി, ബോബ് എലിയട്ട്, ഏൾ ടൊർഗെസണ്‍, ജോണി സെയിൻ, ആൽവിൻ ഡാർക്ക്, ജിം റസൽ, ടോമ്മി ഹോംസ് എന്നിങ്ങനെ കളിക്കാരും മാനേജരും എല്ലാം. ശേഷം ഒരു പിയാനോ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അവർ ഒരുമിച്ച് ജിമ്മിയോടൊപ്പം പാട്ട് പാടി 
Take me out to the ball game,
Take me out to the crowd.
Buy me some peanuts and Cracker Jack
I don't care if I never get back.
എഡ്വാർഡ്സിന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കരഘോഷം ഉയർന്നു. ഒപ്പം അവസാനത്തെ ആ വരിയിലെ സങ്കടം പലരെയും ആഴത്തിൽ വേദനിപ്പിച്ചു. ബോസ്റ്റണിൽ നിന്നുള്ള റിമോട്ട് ലിങ്ക് മുറിഞ്ഞു. നിശബ്ദതക്കൊടുവിൽ ശബ്ദം താഴ്ത്തി എഡ്വാർഡ്സ് പറഞ്ഞു. നോക്കൂ ജിമ്മിക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കേൾക്കാനാവില്ല. നമ്മൾ ജിമ്മിയുടെ ചിത്രങ്ങളോ, അവന്റെ മുഴുവൻ പേരു പോലുമോ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അവനു കാൻസർ ആണെന്ന കാര്യം അവന് അറിയില്ല. കാൻസറിനു മരുന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ഗവേഷണത്തിനു സഹായിക്കുക വഴി നമുക്ക് ജിമ്മിയെയും അവനെപ്പോലെ കാൻസർ ബാധിച്ചു കഴിയുന്ന ആയിരക്കണക്കിനു കുട്ടികളെയും സഹായിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളും, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും കഴിയുന്നതുപോലെ ഒരു തുക ജിമ്മിയുടെ പേരിൽ ചിൽഡ്രൻസ് കാൻസർ റിസർച്ച് ഫണ്ടിലേക്ക് അയക്കുക. അതുപോലെ $20,000 തികഞ്ഞാൽ  ജിമ്മിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായ  ഒരു ടെലിവിഷൻ സെറ്റ് അവനു ലഭിക്കുമെന്നും  നിങ്ങൾ ജിമ്മിയെ നിരാശപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് പ്റതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് ആ സന്ദേശം അവസാനിച്ചു.

എഡ്വാർഡ്സിന്റെ ഈ റേഡിയോ  സംപ്രേക്ഷണത്തിന്  വെറും ഒൻപതോളം  മിനിട്ട് മാത്രമേ  ദൈർഘ്യമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ജിമ്മിയുടെ കാൻസറിനെക്കുറിച്ച് അധികമൊന്നും പറഞ്ഞതേയില്ല. പക്ഷേ പൊതുജനത്തിന്റെ പ്രതികരണം അതിശയിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു.  ബോസ്റ്റണ്‍ ബ്രേവ്സ് ടീം അംഗങ്ങൾ ജിമ്മിയുടെ മുറിയിൽ  നിന്നും പോകുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ആളുകൾ ആശുപത്രിയുടെ ലോബിക്ക് പുറത്ത് ഡൊണേഷനുമായി ക്യൂ നില്ക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ജിമ്മിയുടെ പേരിൽ  ചെക്കുകളായും, പണമായും ആളുകൾ  സഹായമെത്തിച്ചു.  പത്തും, ഇരുപത്തിയഞ്ചും  പൈസകളായി കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ പോക്കറ്റ് മണി അയച്ചു കൊടുത്തു. ബേസ്ബാൾ കളി നടക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ , സിനിമാ തിയറ്ററുകളിൽ, വീട് വീടാന്തരം അങ്ങനെ ജിമ്മിക്കായുള്ള ഫണ്ട് പിരിവ് രാജ്യമൊട്ടാകെ  ഒരു തരംഗമായി മാറി. അധികം വൈകാതെ  $231,000 ജിമ്മി ഫണ്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു.  ഈ തുകയും അന്നത്തെ ഗവേഷണ ഇൻഫ്റാസ്ട്റക്ചർ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഒരു ചെറിയ സഹായം മാത്രമേ ആകുമായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ പണമെന്നതിലുപരി കാൻസർ എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളിലും, അതുവഴി രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും പുതിയൊരു   അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ഈ സംഭവം കാരണമായി.  

ജിമ്മി എന്ന ഗുസ്താഫ്സൺ രോഗം ഭേദപ്പെട്ട് ഏറെക്കാലം മെയിനിൽ  ഒരു ട്രക്ക് ഡ്രൈവറായി  അനോണിജീവിതം നയിച്ചു. 1998-ൽ പഴേ റേഡിയോ ഷോയുടെ അൻപതാം വാർഷികത്തിന്  തിരികെ വരികയും  പിന്നീട് ജിമ്മി ഫണ്ടിന്റെ നിരവധി പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അതിന്റെ ഹോണററി  ചെയർമാൻ  ആവുകയും ചെയ്തു. കാൻസറിനെ അതിജീവിച്ച ജിമ്മി  2001-ൽ തന്റെ  അറുപത്തി അഞ്ചാം വയസ്സില്‍ സ്ട്റോക്ക് വന്നു മരിച്ചു. ജിമ്മി ഫണ്ട് ഇതുവരെ $750 മില്യണിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. 

ഫാര്ബറെ  സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാൻസറിനെതിരെയുള്ള പ്റചരണവും  രാഷ്ട്രീയ പ്റചരണം  പോലെ തന്നെയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവായിരുന്നു ഈ സംഭവം. അതിനും പ്രതീകങ്ങൾ വേണം, ഐക്കണുകൾ, മാസ്കോട്ടുകൾ, മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളെന്ന പോലെ പരസ്യതന്ത്രങ്ങളും ഇതിൽ പ്രധാനമാണ്. ഏതൊരു രോഗത്തിനും രാഷ്ട്രീയപ്റാമുഖ്യത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ അതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ പ്റചരണങ്ങളെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത്   പോലെ തന്നെ. ഒരു രോഗത്തെ ശാസ്ത്രീയമായി മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനു മുന്നേ അതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഈ സംഭത്തെക്കുറിച്ച് സിദ്ധാർത്ഥ മുഖർജി തന്റെ എമ്പറർ ഓഫ് ആൾ മാലഡീസ് എന്ന കാൻസർ ജീവചരിത്റപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയത്.

മലാലയും, സത്യാർത്ഥിയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ആഴത്തിൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ രോഗങ്ങളോടുള്ള ശക്തമായ പ്റതികരണത്തിന്റെ ജീവസ്സുറ്റ പ്രതീകങ്ങളാണ്. ഇതിൽ മലാലയെന്ന പെണ്‍കുട്ടിയെ മതതീവ്രവാദത്തിനെതിരെയും, പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിനായും വളരെ സമർഥമായ, തികച്ചും പ്രൊഫഷണലായ രീതിയിൽ ഒരു പ്രതീകമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയെടുക്കുകയും വിദഗ്ദമായി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അവര്‍ക്ക് ലഭിച്ച നോബൽ സമ്മാനം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ ഈ രോഗങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്കും, ജനസമക്ഷത്തിലേക്കും കൂടുതല്‍ പ്റാമുഖ്യത്തോടെ എത്തിക്കാന്‍ ഉപയുക്തമാകും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഈ രോഗങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ ചികിൽസ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദം എന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള വിപണിവൽക്കരണത്തെ കൂടുതൽ പ്രസക്തമാക്കുന്നു.

സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിനായി  ഈ രോഗങ്ങൾ  വളര്‍ന്നു പന്തലിച്ച് സമൂഹത്തെ കാർന്നു തിന്നണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന താലിബാൻ മതഭ്രാന്തന്മാരും അവരുടെ പിണിയാളുകളും   ആധുനികസമൂഹത്തിന്റെ ശാപമാണ്. ഈ രോഗങ്ങള്‍ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്റാമുഖ്യം ആർജ്ജിക്കുന്നത്  താലിബാൻ തീവ്റവാദികളെ  പലതരത്തിൽ പ്റതികൂലമായി ബാധിക്കും. അതിലൊന്ന് ഇവരുടെ തന്നെ സാമ്പത്തിക സമാഹരണമാണ്. 2011-2012 കാലത്ത് മാത്രം വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നായി താലിബാൻ സമാഹരിച്ചത് $400 മില്യണ്‍ ആണെന്ന് യു.എൻ  കണക്കുകൾ പറയുന്നു (ഇവരുടെ മുന്നിൽ  ജിമ്മി കാൻസർ  ഫണ്ട് ഒക്കെ നിഷ്പ്രഭം!). ഇക്കൂട്ടത്തിൽ കൊള്ളയടിച്ചതും, ലോക്കൽ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും ബലമായി  പിരിച്ചതും, ഓപ്പിയം വിറ്റതും കൂടാതെ  സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംഘടനകളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും  വക  സംഭാവനകളും ഉണ്ട്.  ലോകമെങ്ങും സ്ത്രീകള്‍ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താലിബാൻ  അനുഭാവികൾ കുടുംബവരുമാനത്തിൽ നിന്നും ഒരു തുക ഇവർക്കായി നീക്കി വെയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും. അവരില്‍ ചിലരെങ്കിലും ഈ പണം പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് വെടിയുണ്ടകളായി പാഞ്ഞു ചെല്ലുന്നതറിഞ്ഞ്  പണം കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങിയേക്കാം. 

മറ്റൊന്ന് ഇമേജ് ബിൽഡിങ്ങ് ആണ്. ഒരു മതതീവ്രവാദ  സംഘടനയ്ക്ക് എന്ത് ഇമേജ് എന്ന്  നിങ്ങൾ കരുതിയെങ്കിൽ തെറ്റി. റിക്രൂട്ട്മെന്റ്, സാമ്പത്തിക സമാഹാരം എന്നീ കാര്യങ്ങൾക്ക്  ഇമേജും ബ്രാൻഡും ഒക്കെ നിർണ്ണായക ഘടകങ്ങളാണ്. മലാല സംഭവം താലിബാന്റെ ഇമേജിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു എന്നത് വ്യക്തമാണ്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന  പ്റതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാനും, അതിന്റെ ഡാമേജ് നിയന്ത്രിക്കുവാനുമാണ്  താലിബാൻ വക്താക്കൾ  കിണഞ്ഞു പരിശ്റമിക്കുന്നത്. മലാലയ്ക്ക് വെടിയേറ്റിട്ടേയില്ല എന്ന ഇവറ്റകളുടെ  നുണപ്റചാരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും അതു തന്നെ. ഇതിന്റെ ഒപ്പം അമേരിക്കൻ സാമ്റാജ്യത്വ ഗൂഢാലോചന എന്നു കൂടി ചേർത്താൽ ഒരുവിധപ്പെട്ട മുസ്ളിങ്ങൾ മാത്രമല്ല സാമ്റാജ്യത്വവിരുദ്ധ ചേരിയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന മറ്റുള്ളവരെയും തങ്ങളുടെ കെണിയിൽ വീഴ്ത്താമെന്ന് ഇവര്‍ കരുതുന്നുണ്ടാകും.  

ഗാസയിലെ കുട്ടികളെ ഇസ്രയേല്‍ കൊല്ലുമ്പോൾ പാക്കിസ്ഥാനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും സ്കൂള്‍ കുട്ടികളെ വെടിവെച്ചും ബോംബിട്ടും കൊല്ലുന്നവരിൽ  ഈ താലിബാനുമുണ്ട്.    പക്ഷേ  പാക്കിസ്ഥാൻ താലിബാനെന്ന  ടെററിസ്റ്റുകളെ വെള്ളപൂശാനും രക്ഷിച്ചെടുക്കാനാണ്   കേരളത്തിലെ മുസ്ളിം സമുദായത്തില്‍ നിന്നും ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ  മുറവിളികളുയര്ത്തുന്നത്. കേരളത്തിൽ താലിബാനിസത്തിന്റെ രോഗലക്ഷണം  പ്റകടമായ സന്ദര്‍ഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നത് കണക്കിലെടുത്താൽ  ഈ രോഗലക്ഷണത്തെയും അതിന്റെ അനുബന്ധഘടകങ്ങളെയും  ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഫലപ്രദമായ  രാഷ്ട്രീയചികിത്സയിലൂടെ  നേരിടേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് വരുന്നു. അതിനുള്ള ആർജ്ജവവും കരുത്തും  നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സമൂഹത്തിനുണ്ടാവട്ടെ. സ്കൂളില്‍ പോകുന്ന,  പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മലാലമാർക്ക് തലയില്‍ വെടിയേൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒരിക്കലും വരാതെയിരിക്കട്ടെ. 

റഫറൻസ്

1-Original Jimmy Fund Radio Broadcast | Dana-Farber…:http://youtu.be/eXeYrG-L9L8
3 -http://en.wikipedia.org/wiki/The_Jimmy_Fund
4 -http://www.jimmyfund.org/
5 -The Emperor of All Maladies, Sidhartha Mukherjee
6-http://www.reuters.com/article/2012/09/11/us-afghanistan-un-taliban-idUSBRE88A13Y20120911