Sunday, February 10, 2013

ഗൂഗിൾ സ്കോളറും മതപ്രചാരണ ബോണസും!


ഗവേഷണപ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും, പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ പ്രബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചു മറ്റ് ഗവേഷകർ പിന്നീട് വരുന്ന പ്രബന്ധങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന "സൈറ്റേഷൻ" എന്ന എടപാടിനെക്കുറിച്ച്  ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ. 

പബ്മെഡ് പോലെയുള്ള തിരച്ചിൽ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഗവേഷണവിവരങ്ങൾ എളുപ്പം തിരഞ്ഞ് കണ്ടെത്താൻ സാധാരണക്കാരും, ഗവേഷകരും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗൂഗിളും ഗൂഗിൾ സ്കോളറും ഒക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൽ തന്നെ ഗൂഗിൾ സ്കോളർ വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു തിരച്ചിൽ സംവിധാനമാണ്.

തിരച്ചിൽ ഫലമായി കിട്ടുന്ന ആർട്ടിക്കിളുകളോടൊപ്പം പ്രസ്തുത ആർട്ടിക്കിളിനു  എത്ര സൈറ്റേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് സൂചിപ്പിക്കാൻ "സൈറ്റഡ് ബൈ" എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സംഖ്യയും ഒപ്പം കൊടുക്കാറുണ്ട്.  സൈറ്റേഷന്റെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും ആ പേപ്പറിന്റെ പ്രാധാന്യം, പോപ്പുലാരിറ്റി ഒക്കെ കൂടുന്നുവെന്നും, കൂടുതൽ ആധികാരികവും, മുഖവില"യ്ക്കെടുക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും ആളുകൾ കരുതും. അതാണതിന്റെ ഒരു രീതി.

എന്നാൽ ഗൂഗിൾ സ്കോളറിലെ സൈറ്റേഷൻ സംഖ്യ എത്രകണ്ട് വിശ്വസനീയമാണ് എന്ന് ഗൂഗിൾ സ്കോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ?  ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് പരിശോധിക്കാം.

ഈയിടെ  ബയാന്റെ ഗൂഗിൾ പ്ലസ് പോസ്റ്റിൽ  ആത്മീയത, മതവിശ്വാസം എന്നിവയ്ക്ക് മനുഷ്യാരോഗ്യവുമായുള്ള ശക്തമായ ബന്ധം ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന വാദം ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു വരികയും അതിനു ഉപോൽബലകമായി സിബു.സി.ജെ ഗൂഗിൾ സ്കോളറിൽ തിരഞ്ഞ് കിട്ടിയ ചില പഠനങ്ങൾ  കമന്റുകളിലൂടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.   അവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട സൈക്കോളജി പഠനങ്ങളുടെയെല്ലാം പ്രാധാന്യവും ആധികാരികതയും ഉറപ്പിക്കാൻ  ഒപ്പം തന്നെ സൈറ്റേഷൻ സംഖ്യയും കൊടുത്തിരുന്നു.    സൈക്കോളജി പോലെ ധാരാളമായി പേപ്പറുകൾ ഇറങ്ങുന്ന മേഖലയിൽ, മതപ്രചാരണ സോദ്ദേശ മനശാസ്ത്രസാഹിത്യം അച്ചടിച്ചിറക്കാൻ കൂണുകൾ പോലെ ജേണലുകൾ മുളച്ച് പൊന്തുന്ന ഇക്കാലത്ത് ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സാമാന്യം  ഉയർന്ന സൈറ്റേഷനുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ അൽഭുതമൊന്നും തോന്നേണ്ടതില്ല.  

എങ്കിലും പേപ്പറുകളുടെ സൈറ്റേഷൻ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ശീലമുള്ളത് കൊണ്ട് 2003-ൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു പഠനത്തിനു കിട്ടിയ ആയിരത്തിലധികം (1041) സൈറ്റേഷനുകൾ ഏതു തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് നോക്കുകയുണ്ടായി. പ്രസ്തുത പേപ്പറിന്റെ സൈറ്റേഷനിലുള്ള  2011-ൽ ഇറങ്ങിയ മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിനു രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 277 സൈറ്റേഷൻ എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സ്പെല്ലിങ്ങ് മിസ്റ്റേക്ക് തോന്നി. അതിനെ തുടർന്ന് ചുമ്മാ നടത്തിയ തിരച്ചിലിന്റെ  ഫലമാണ് ഈ പോസ്റ്റ്. സംഭവം രസകരമാണ്.  ഗൂഗിൾ സ്കോളറിൽ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ടൈം മെഷീൻ  ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഈ സൈറ്റേഷൻ മഷിനോട്ടത്തിൽ തെളിയുന്നത്. 

എങ്ങിനെയാണെന്ന് നോക്കാം.

ഇതാണ് 1041 സൈറ്റേഷനുകളുള്ള 2003-ലെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി പേപ്പർ. പീറ്റർ ഹില്ലും, കെന്നത്ത് പർഗമെന്റും എഴുതിയത്.
--------

Advances in the conceptualization and measurement of religion and spirituality: Implications for physical and mental health research.

PC Hill, KI Pargament - 2008 - psycnet.apa.org

Cited by 1041
---------
ഇത് ശരിക്കും 2003-ൽ ഇറങ്ങിയ പേപ്പറാണ്. 2008-ൽ വീണ്ടും ഇറക്കിയതാണ് (സ്പിരിച്വാലിറ്റി റിലോഡഡ്!).

 Cited by 1041 ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ പേപ്പറിന്റെ സൈറ്റേഷൻ വിവരങ്ങൾ കിട്ടും. അതിന്റെ 
സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ഇതിൽ KI Pargament എഴുതി 2011-ൽ പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകത്തിനു 277 സൈറ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു .
----------

[BOOK] Spiritually integrated psychotherapy: Understanding and addressing the sacred

KI Pargament - 2011 - books.google.com

----------

Cited by 277 എന്ന ലിങ്കിൽ  ഞെക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന പേജിൽ പർഗാമെന്റിന്റെ പുസ്തകത്തിനു കിട്ടിയ സൈറ്റേഷനുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കിട്ടും. അതിന്റെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 


ചിത്രത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർഷങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.  2011-ൽ ഇറങ്ങിയ പർഗമെന്റിന്റെ പുസ്തകത്തെ  2010, 2009, 2008, 2007 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയ പേപ്പറുകൾ/പുസ്തകങ്ങൾ  ഒക്കെ സൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി ഗൂഗിൾ സ്കോളർ കാണിക്കുന്നു!  
ഏറ്റവും വലിയ തമാശ 2011-ൽ പർഗമെന്റ് ഇറക്കിയ പുസ്തകത്തെ അതിനും നാലു വർഷം മുൻപ് 2007-ൽ അങ്ങേരു തന്നെ മറ്റൊരു പേപ്പറിൽ സൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഗൂഗിൾ സ്കോളർ നമ്മോട് പറയുന്നത്! വേണമെങ്കിൽ നാലു വർഷം മുന്നേ സൈറ്റ് ചെയ്തേക്കാമെന്ന് യേത്!  അന്യായ ടൈംട്രാവൽ തന്നെ ഗൂഗിൾ സ്കോളറേ... :)

ഒരു പേജിന്റെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ.  277 സൈറ്റേഷനുകളിൽ എത്ര എണ്ണം 2011-നും 2013-നും ഇടയ്ക്ക് (പുസ്തകം ഇറങ്ങിയ ശേഷം) ഉള്ളതാണെന്ന് നോക്കാൻ ഈ കാലഘട്ടം  (കസ്റ്റം റേഞ്ച്)  സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരഞ്ഞാൽ മതിയാകും. അതിന്റെ ഫലം ഇവിടെ നോക്കുക. മൊത്തം 134 എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് കാണാം. അതായത് 277-ൽ 134 എണ്ണം പുസ്തകം ഇറങ്ങിയശേഷം കിട്ടിയ സൈറ്റേഷനുകളാണ്. ബാക്കിവരുന്ന  143 എണ്ണം (51.62%) ഗൂഗിൾ സ്കോളറിന്റെ വക ബോണസായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന  ഭൂതകാലസൈറ്റേഷനുകളാണ്. 

ആത്മീയതാഗവേഷണത്തിനും,  മത-അശാസ്ത്രീയ ഉഡായിപ്പുകൾക്കും പാമ്പൻ പാലത്തിന്റെ ഉറപ്പും ബലവും , ആധികാരികതയും നൽകാൻ ഗൂഗിൾ സ്കോളർ കണ്ടെത്തിയ കുറുക്കുവഴിയാണോ ഈ സൈറ്റേഷൻ സംഭാവന?  അതോ ഗൂഗിൾ സ്കോളറിന്റെ സൈറ്റേഷൻ കൗണ്ടറിലെ സാങ്കേതിക പോരായ്മയോ?  സാങ്കേതിക പോരായ്മയാണെങ്കിൽ മറ്റു വിഷയത്തിലെ സൈറ്റേഷനുകൾക്കും ഇതേ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

ഉദാഹരണത്തിനു ബയോളജി വിഷയം നോക്കാം. 2012-ൽ ഫിസിയോളജി&മെഡിസിനു നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ ഷിന്യാ യമനാക്കയുടെ 2006-ലെ പ്രശസ്തമായ 'സെൽ' പേപ്പറിന്റെ സൈറ്റേഷനുകൾ ഗൂഗിൾ സ്കോളറിൽ പരിശോധിച്ച് നോക്കാം.
-----------

Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures by defined factors

K Takahashi, S Yamanaka - cell, 2006 - Elsevier
Cited by 6726
-------------
Cited by 6726 എന്ന ലിങ്കിൽ ഞെക്കിപ്പോയാൽ ഈ 6726 സൈറ്റേഷനുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കിട്ടും. നിരവധി പേജുകളിലായി നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഇതിൽ പേപ്പർ ഇറങ്ങിയ 2006-നു മുൻപ് എത്ര സൈറ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ 2002-2006 എന്ന നിശ്ചിത കാലഘട്ടം സെറ്റ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അതിന്റെ ഫലം ഇവിടെ.  മൊത്തം  നാലു സൈറ്റേഷനേ 2006-നു മുൻപായി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ (2002-ൽ 1, 2004-ൽ 1, 2005-ൽ 2). മൊത്തം 6726-ൽ നാലെണ്ണം മാത്രമേ ഗൂഗിൾ സ്കോളറിന്റെ വക ബോണസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതായത്  വെറും തുച്ഛമായ  0.059%!  

സ്റ്റെം സെൽ റിസർച്ചും, യമനാക്കയും എന്താ രണ്ടാം കെട്ടിലുള്ളതാണോ ഗൂഗിൾ സ്കോളറേ? :)
അവർക്ക് കുറച്ച് സൈറ്റേഷൻ ബോണസ് കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ എന്താ പുളിക്കുമോ? :)

ഈ പ്രതിഭാസത്തിനു പലതരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് സ്കോപ്പുണ്ട്.
  1. സ്റ്റെം സെൽ റിസർച്ചിനെ എതിർക്കുന്ന,  ആത്മീയ-മത-ശാസ്ത്ര-ഉഡായിപ്പിനെ അകമഴിഞ്ഞ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വലതുപക്ഷ ക്രൈസ്തവ ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകളുടെ കറുത്ത കരങ്ങൾ ഈ ഗൂഗിൾ സ്കോളർ സ്കാമിനു പിന്നിലുണ്ടാവാം. (കോൺസ്പിരസി തിയറി ഒന്ന്)
  2. ശാസ്ത്രത്തെ ഏറെക്കുറെ കൃത്യമായും, മത/ആത്മീയ ഉഡായിപ്പുകളെ തെറ്റായും ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഗൂഗിൾ സ്കോളർ ശാസ്ത്രത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നു.  തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാക്കുന്ന "ഫീൽ ഗുഡ്" ഫാക്റ്റർ മാത്രമാണ് മതം എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്നു. (കോൺസ്പിരസി തിയറി രണ്ട്)
  3. ഗൂഗിൾ സ്കോളറിന്റെ സൈറ്റേഷൻ കൗണ്ടറിനു സാമൂഹ്യ/മനശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ സാരമായ തകരാറുണ്ട്. (ശരിക്കും ഇതാവും പ്രശ്നം. ഗൂഗിൾ ഈ പ്രശ്നം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പരിഹാരനടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് ആശിക്കുന്നു. )

എന്തായാലും ഗൂഗിൾ സ്കോളർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതുപോലെയുള്ള സൈറ്റേഷനുകളുടെ എണ്ണം കണ്ണുമടച്ചങ്ങ് വിശ്വസിക്കരുത്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യവും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിച്ച് മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കരുത്.  സംശയിക്കാനും ചോദ്യം ചെയ്യാനും ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥിമനസ്സോടെ വേണം എന്ത് വിഷയത്തെയും, പ്രത്യേകിച്ച് പഠനവിഷയങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ.    


പി.എസ്: ഈ പോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ഗൂഗിൾ സ്കോളറിന്റെ ഇത്തരം പോരായ്മകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന മറ്റ് ചില ലേഖനങ്ങളും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. അതിൽ ഒരെണ്ണം ഇതാ ഇവിടെ.
Post a Comment